Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Каспичан с 2 подписани договора за безвъзмездна финансова помощ

На 20.07.2021г. председателят на сдружение МИГ „Нови пазар – Каспичан” Иван Ганчев, кметът на Община Каспичан Милена Недева и ДФ „Земеделие“ подписаха анекси към следните два Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

1. По мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проектно предложение с наименование „Облагородяване и оформяне на зелената площ по ул. “Ал. Стамболийски” в град Каспичан. След проведена обществена поръчка за избор на изпълнител безвъзмездната финансова помощ за проектното предложение от 200 684.66 без ДДС става 191 632,97 без ДДС.

2. По мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ за проектно предложение с наименование „Обновяване на зона за отдих в местност „Кирека“. След проведена обществена поръчка за избор на изпълнител безвъзмездната финансова помощ за проектното предложение от 50 400 лв. без ДДС става 41 915,33 лв. без ДДС.

МИГ „Нови пазар – Каспичан”

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.