Калоян Хинчев: „Проблемите в тази област са много, това обаче не ни плаши!“ (видео)

Във видеото ще се запознаете с дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, която проведе заседание на 13.07.2020 год.

Пред камерата на ТВ програма „Часът на Нови пазар“ застава Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар.

„За първи път тази година предоставихме възможност на гражданите и представителите на юридически лица да сезират комисията със сигнали и предложения. Смея да твърдя, че интереса на гражданите беше голям. Комисията разгледа двуцифрен брой сигнали. Отделно бяха разгледани редица сигнални писма от представители на РУ-Полиция и заявления от кметове на кметства и кметски наместници. Като общия брой на всички сигнали бяха над 70. Заседанието на комисията продължи над 6 часа.

Първото важно решение, което комисията взе е да предложи на кмета проект на Правилник за организацията и дейността на комисията, защото такъв до момента не е приеман. С него се уреждат правилата, по които комисията ще осъществява своята дейност.

Тук е мястото да отбележа, в изпълнение на препоръките на Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата комисията ще заседава минимум четири пъти годишно, т.е. на всеки 3 месеца. Съгласно правилника създадохме имейл, на който гражданите могат да подават сигнали, които ще се разглеждат от комисията.

В сайта на община Нови пазар, в специално обособена секция ще бъдат публикувани материалите свързани с дейността на комисията, включително протоколите от заседанията. Правилника за дейността на комисията е публикуван за обществени консултации на сайта на общината и всеки, който има предложения към така обявения проект може да ги направи в посочения срок.

На следващо място се взеха следните решения:
– да се поставят нови или съответно да се заменят 99 броя пътни знаци. Като от тях 28 броя са знаци Б2 – спри, пропусни движещия се с предимство.
– да се опресни пътната маркировка, с приоритет пешеходни пътеки, и най-вече пред образователните институции на територията на общината.
– да се поставят 4 броя изкуствени неравности, от тях 2 броя т.нар. легнали полицаи и 2 бр. повдигнати пешеходни пътеки.

В отговор на молби и сигнали от граждани, свързани със затрудненията с паркирането в централната градска част, комисията разгледа въпроса за обособяване на паркинг в тази част на града. В приетия през 2016 год. Генерален план за организация на движението, съгласно Приложение № 6 към част „Комуникационни решения и препоръки” е предвидено обособяването на част от двора на СОУ „Васил Левски” като паркинг, става въпрос за кръстовището на ул. „Братя Миладинови” и ул. „Кирил и Методий”. Тук следва да отбележа, че това решение може да се реализира на практика само след съгласуването му с МОН. Това тепърва предстои.

В заключение искам да благодаря на членовете на комисията, за участието им в заседанията, също на служителите в общинска администрация, които имат отношение към дейността на комисията. Най-вече искам да благодаря на гражданите, които проявиха активност и ни сезираха със сигнали. На практика, по този начин, те участват пряко в дейността на местната власт.

Знам, че проблемите в тази област са много. Това обаче не ни плаши, напротив мотивира ни да бъдем активни. Надявам се гражданите да проявят разбиране и заедно да си сътрудничим. Безопасността на движението по пътищата е отговорност на всички ни и само заедно можем да направим нашия град по-приветлив и по-безопасен.”, сподели господин Хинчев.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Avatar

РЕКЛАМА, ОНЛАЙН МАГАЗИН, ТВОЯ РЕКЛАМНА СТРАНИЦА


Новото поколение продуктова реклама!


Изработка на рекламна страница, онлайн магазин или банер реклама - ние сме вашият партньор.