Как се установява сумирано изчисляване на работното време след 01.01.2018 г.

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан

Установяването на сумирано изчисляване на работното време е правомощие на работодателя. Съобразно законовите изисквания той следва да определи календарния период на отчитане (седмичен или месечен), като няма ограничение за еднократност на периода, а само за неговата продължителност – до 6 месеца.

Следва да се има предвид, че начинът на отчитане на работното време – подневно или сумирано се определя в правилника за вътрешния трудов ред, който се издава от работодателя след провеждане на предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда.
С Постановление № 95 на Министерския съвет от 18.05.2017 г. се правят промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, които влизат в сила от 01.01.2018 г.

Прието е изменение на чл. 9а и са създадени чл. 9б, 9в и 9г, които регламентират правила относно сумираното изчисляване на работното време, свързани със:
• съставянето на поименните графици за работа;
• определянето на нормата за продължителност на работното време;
• отчитането на извънреден труд пред инспекцията по труда.
Съставяне на поименните графици за работа при сумирано изчисляване на работното време
Задължения на работодателя:
• едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време да утвърди поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване;
• да съхранява поименните графици най-малко 3 години след края на периода, за който е установено сумираното изчисляване на работното време;
• да запознава работниците или служителите с утвърдените поименни графици преди започване на работа по тях.

Работодателят изменя утвърдените поименни графици през периода, за който е установено сумираното изчисляване:
• при промяна на числеността на заетите работници и служители;
• при промяна на други обстоятелства, при които те са утвърдени.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *