Как се сключва колективен трудов договор

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан

Съгласно чл. 51б, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) колективен трудов договор (КТД) по отрасли и браншове се сключва между съответните представителни организации на работниците и служителите и на работодателите.

При сключване на КТД на ниво предприятие, работодателят е обвързан и следва да се съобрази със съответния отраслов/браншови КТД.

Когато колективният трудов договор на отраслово или браншово равнище е сключен между всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите от отрасъла или бранша, по тяхно общо искане министърът на труда и социалната политика може да разпростре прилагането на договора или на отделни негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша (чл. 51б, ал.1 от КТ).

Обяснявам всичко това, поради зачестилите случаи на автоматично прилагане на отраслов или браншови колективен трудов договор, без да е налице разпростиране.

Следва да се знае, че съгласно чл. 57, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, колективният трудов договор има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синдикалната организация – страна по договора.

В ал. 2 на чл. 57 от КТ е предвидено, че работниците и служителите, които не членуват в синдикална организация, страна по договора, могат да се присъединяват към сключения колективен трудов договор от техния работодател/ на ниво предприятие/ с писмено заявление до него или до ръководството на синдикалната организация, която е сключила договора, при условия и по ред, определени от страните по договора, така, че да не противоречат на закона или да го заобикалят, или да накърняват добрите нрави.

Според законодателството е закононарушение да се вземат избирателно клаузи от отраслов Колективен трудов договор и да се прилагат спрямо работници и служители, които не са членове на синдикалната организация или не са се присъединили към съответния Колективен договор на ниво предприятие, което е задължително за прилагането на клаузите на отрасловия Колективен договор.

Facebook коментари
РЕКЛАМА: ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021

Рекламата е основен двигател на вашите послания, а ние сме горивото! Платформата на 60 ТИЯТ ГРАД е готова да предостави всички необходими ресурси.

ВИЖТЕ УСЛОВИЯТА ЗА РЕКЛАМА ТУК

Твоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Avatar

РЕКЛАМА, ОНЛАЙН МАГАЗИН, ТВОЯ РЕКЛАМНА СТРАНИЦА


Новото поколение продуктова реклама!


Изработка на рекламна страница, онлайн магазин или банер реклама - ние сме вашият партньор.