Как се възстановява прекъснато здравно осигуряване

Кризата с коронавируса ускори завръщането в страната на много българи, пребивавали в чужбина по една или друга причина.

Сред тях преобладават гражданите без редовни здравноосигурителни права, което ги поставя пред необходимостта да заплащат медицинските услуги, а държавните и общинските болнични заведения – да поемат за своя сметка средствата за лечението им от коронавируса.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца.

Периодът се брои до началото на месеца преди месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от НЗОК.

Според промяната в Закона за здравното осигуряване, прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите, осигуряващи се за своя сметка, се възстановяват, ако се заплатят всички дължими осигурителни суми за последните 60 месеца плюс дължимата върху тях лихва . Това не важи за потребителите, които са неосигурени по вина на работодателя.

Всеки гражданин може да направи справка за своя осигурителен статус и провери каква е дължимата от него сума на е-страницата на НАП: https://inetdec.nra.bg/, както и на телефон: 0700 18 700.

Казуси

За всеки български гражданин с прекъснати осигурителни права са обявени месеците без данни за здравно осигуряване в период от 5 години назад.

Ако се представят документи за месеците с внесени осигуровки в чужбина, те ще бъдат признати и за тях не се дължи заплащане.

Калкулаторът на НАП за здравно осигуряване изчислява дължимите суми за период от 60 месеца назад, включително и лихвите по тях, към датата на внасяне на осигуровките от всеки гражданин.

Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, който е поне половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца след месеца, за който се отнасят. Всички, които се осигуряват сами, трябва да подадат декларация Образец 7 в офиса на НАП по постоянен адрес до 25-число на месеца.

Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.

Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

Асоциация „Активни потребители“

Facebook коментари
РЕКЛАМА: ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021

Рекламата е основен двигател на вашите послания, а ние сме горивото! Платформата на 60 ТИЯТ ГРАД е готова да предостави всички необходими ресурси.

ВИЖТЕ УСЛОВИЯТА ЗА РЕКЛАМА ТУК

Твоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Avatar

РЕКЛАМА, ОНЛАЙН МАГАЗИН, ТВОЯ РЕКЛАМНА СТРАНИЦА


Новото поколение продуктова реклама!


Изработка на рекламна страница, онлайн магазин или банер реклама - ние сме вашият партньор.