Какви са изискванията на европейското законодателство по отношение на трудовите и осигурителни отношения

Преди всичко има общи европейски изисквания, които се прилагат в страните-членки на Европейския съюз, спрямо работодатели, които са регистрирани в друга страна от общносттта.

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан

Според тях по отношение на лице, което изпълнява дейност като наето в държава от ЕС, се прилагат законовите изисквания именно на тази държава-членка, в случая България. Тоест определянето и изплащането на трудовите възнаграждения и социалните осигуровки на работник или служител, намиращ се на територията на България ще става съгласно българското законодателство.

Има и специфични разпоредби за работодатели, чието седалище или място на дейност се намира извън компетентната държава-членка, свързани със задълженията за внасяне на социални и здравни осигурителни вноски на наетите от тях работници или служители в България.

В този смисъл чуждестранен работодател, който е сключил трудов договор с установен в България работник или служител, чието изпълнение също е в България, е длъжен да спазва правилата на българското осигурително и трудово законодателство, и съответно да изплаща социални осигуровки в страната, независимо че седалището и мястото на стопанската му дейност се намира в друга държава-членка.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *