Информационен семинар “Социалното предприемачество като инструмент за решаване на обществено значими каузи”

На 19 април 2019 г. в рамките на изпълнение на дейностите по проект „Социално предприемачество за социална интеграция в Община Нови пазар” се проведе информационен семинар “Социалното предприемачество като инструмент за решаване на обществено значими каузи”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Участие взеха представители на институции, социални услуги и работници, включени в заетост по проекта.

Семинарът започна с презентация от ръководителя на проекта за социалното предприемачество и възможностите, които то предоставя за социално включване на хора от уязвими групи. Участниците в семинара бяха запознати с дейността на предприятието.

Представителите на целевата група и екипът за управление на социалното предприятие в своите изказвания подчертаха, че включването им в социалното предприятие е шанс да участват пълноценно в икономическия и социален живот на общината.

От особено значение за пълноценното включване на хората от целевата група е обучението им по ключови компетентности и психологическата подкрепа, оказана им от партньорите по проекта от АРИР – Стара Загора.

Работниците споделиха, че проведените от партньорите по проекта обучения са им помогнали да повярват, че могат да бъдат полезни на себе си и на обществото.

Жанета Желязкова

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *