Видео интервю с кмета Георгиев за предприетите мерки срещу COVID-19

Какви действия и мерки предприе общинското ръководство на Нови пазар във връзка с COVID-19, вижте във видеото на телевизия БСТ с кмета Георги Георгиев.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ И МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19:

1. Сформиран е ОБЩИНСКИ ЩАБ за борба с коронавируса – Заповед 266/10.03.2020 год., който заседава регулярно и при необходимост.
2. Уличната мрежа, площадите, градинките и пространствата пред обществените сгради и търговските обекти на територията на община Нови пазар се ДЕЗИНФЕКЦИРАТ по график.
3. На БАНКОМАТИТЕ в града са поставени дезинфектанти.
4. Работата на общинска админситрация е реорганизирана, като са осигурени ЛПС за всички служители, както и филтър за гражданите посещаващи Центъра за услуги и информация.
5. Обявена е гореща линия, на която възрастни, болни и трудноподвижни хора могат да поръчват лекарства и стоки от първа необходимост, които им се доставят от служители в общинска администрация.
6. Открита е дарителска сметка, по която към 09.04.2020 год., са събрани 8 440 лв., с част от сумата бяха закупени ЛПС за служителите от спешна медицинка помощ и медицинския персонал на МБАЛ Д-р Беров – гр. Нови пазар.
7. Общинското доброволно формирование, оказва подкрепа за реализиране на противоепидемичните мерки.
8. Създадена е организация съвмество с РУ – Полиция за контрол по изпълнение на противоепидемичните мерки.
9. Предстои от Общинските съветници да гласуват мерки за защита на гражданите и бизнеса, търпящи рестрикции в следствие на обявеното извънредно положение, които се изразяват в следното:
• Освобождаване от заплащане на такси за ползване на пазари, тротоари, улични платна;
• Освобождаване от заплащане на наем за ползването на общински имоти на търговци и ЮЛНЦ преустановили дейност на основание заповед на МЗ;
• Удължаване срока, до който лицата предплатили такса битови отпадъци за цяла календарна година могат да ползват 5 % отстъпка – до 30 юни 2020 год.
• За срока на извънредното положение родителите и настойниците се освобождават от заплащане на месечни такси за позлване на детски ясли и градини
10. Община Нови пазар си сътрудничи активно с местните свещенослужители за обезпечаване спокойното и безопасно провеждане на празниците по случай Възкресение Христово.
11. По проект „Топъл обяд” се обслужват 374 потребители.
12. По проект „Патронажна грижа” се обслужват 71 потребители, осигурено е и медицинско обслужване, а от 13.04.2020 год. до 13.05.2020 год. ще се обслужват още 40 потребители.
13. Разширена е дейността на „Домашен социален патронаж”, като вече са обхванати всички желаещи да ползват услугата – 250 човека.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *