Радостин Павлов

Изплащане на възнагражденията по ПМС 55/2020 г.

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан

Условие за получаване на компенсацията по ПМС 55/2020 г. е работодателят да изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение (чл. 1, ал. 8 и 9 от ПМС № 55/2020 г.).

Ето защо работодателят следва да изплати пълния размер на дължимото трудово възнаграждение, а размерът на компенсацията, която ще получи е определен в ПМС № 55 – 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. и съответните осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Бих искал да обърна внимание, че брутната работна заплата се формира по начин, определен в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ).

В брутната работна заплата се включват освен основната работна заплата и всички други възнаграждения, определени според прилаганите системи за заплащане на труда, както и допълнителните възнаграждения регламентирани в нормативен акт или договорени в колективен или индивидуален трудов договор.

Изчисляването на брутната работна заплата се извършва месечно или на по-кратки периоди, уговорени в колективен или с индивидуален трудов договор или определени с вътрешен акт на работодателя, като при изчисляването се включват всички елементи на възнаграждението, определени в чл. 16, ал. 2 на НСОРЗ.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *