Изисквания за работодателите при полагане на нощен труд от работниците и служителите

Работници и служители, в редовното работно време на които се включват най-малко три часа нощен труд между 22,00 ч. до 06,00 ч., както и работници и служители, които работят на смени, една от които включва най-малко три часа нощен труд, се смятат за работници и служители, които полагат нощен труд.

В тези случаи има специални правила, задължителни за всеки работодател

За работещите, които полагат нощен труд, е задължително преминаването на предварителен медицински преглед, които е за сметка на работодателя.

В Кодекса на труда или друг нормативен акт не е посочено какво трябва да включва този преглед. Няма и посочени здравни показания за нощен труд в Приложение №4 „Списък на медицинските противопоказания за постъпване на работа в производства и професии с вредни за здравето условия и фактори” на Наредба 3/1987 г.

Целта на предварителния медицински преглед е да установи дали работещият няма заболявания или състояния, които са противопоказани за работа през нощта. В следните случаи нощният труд повишава здравния риск за работещия.

Хронични нарушения на съня (едни от основните рискове при полагане на нощен труд – промяна на циркадианните ритми).
Тежки стомашно-чревни заболявания – гастрити, язви (поради нарушения на съня се нарушава и нормалният процес на приемане и преработка на храната).
Исхемична болест на сърцето, особено прекаран инфаркт на миокарда до 12 месеца след събитието (нощният труд води до повишени нива на кортизол, което води до повишено кръвно налягане).
Инсулинозависим диабет – отново водеща роля в хормоналния дисбаланс – повишени нива на кортизол (най-високи са нивата на кортизол сутрин между 6 и 8 часа – дисбаланс в нивото на кръвната захар с много често срещащо състояние, подобно на хипергликемия). Освен това при този вид диабет значение има спазването на определени режими на хранене и лечение, което трудно се осигурява при нощен труд и сменен режим на работа.
Тежки отклонения в работата на щитовидната жлеза(тиреотоксикоза, тиреоидектомия), проблеми с надбъбречните жлези – отново необходимост от регулярно медикаментозно лечение.
Епилепсия – припадъците могат да бъдат повлияни от недостига на сън, честите промени в графика сън/бодърстване.
Тежки депресивни състояния – тези състояния така или иначе се съпътстват от нарушения в съня и допълнително могат да се влошат при промени в циркадианните цикли.
Хронични бъбречни и чернодробни заболявания – нощният труд и сменният режим на работа може да задълбочи уврежданията.
Злокачествени тумори – освен стресът вероятен проблем е намаленото синтезиране на мелатонин, който се изработва само през нощните часове; имунната система става по-уязвима.
Астма – кризите се влияят от циркадианните промени на кортизола и бронхиалните процеси.
Групи работещи с повишен риск – естествено тук влизат бременните жени, жените с малки деца. Да не забравяме обаче и жени с нарушения в менструалния цикъл, тъй като нарушенията могат да се задълбочат.
Приемът на лекарства с влияние върху централната нервна система също може да бъде риск за здравето при полагане на нощен труд.

Да не забравяме ангажимента на работодателя по Член 140, ал. 3 от КТ, който задължава работодателите да осигуряват на работниците и служителите топла храна и ободрителни напитки при работа през нощта.

Съгласно чл.7 от НРПО „Съгласието за полагане на нощен труд от майки с деца до 6-годишна възраст, от майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, и от трудоустроени работници и служители се дава в писмена форма. Съгласието може да се оттегли писмено най-късно 3 дни преди датата, от която работникът и служителят искат да преустановят полагането на нощен труд, освен при основателни причини, които налагат това да стане веднага.“.

Съгласно чл.8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата заплащането на нощтния труд в минимален размер е 0,25 лв на час между 22,00 и 6,00 ч, с Колективен трудов договор на много места са договорени по високи размери на час.

Радостин Павлов
Експерт в РС на КНСБ – Шумен
Общински координатор на КНСБ – Нови пазар
Секретар на ТКС на ФСЗ към КНСБ – Шумен
Член на УС на ФСЗ КНСБ
Член на УС на СНЦ “Солидарно общество” Шумен
Член на УС на СНЦ, Работнически клуб “Спорт и здраве -Шумен”
Психолог
тел: 0898776993

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *