Георги Георгиев кмет Община Нови пазар

Заповед на кмета: Учениците от Община Нови пазар преминават на обучение в електронна среда

Днес, 18.11.2020 година, кметът на Община Нови пазар – Георги Георгиев издаде заповед за организиране на учебните процеси в електронна среда на територията на цялата община.

ЗАПОВЕД
№ 1262
гр. Нови пазар, 18.11.2020 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация във връзка с решение от заседание, проведено на 17.11.2020 г. на Щаба за предприемане на мерки против разпространението на COVID-19, във връзка с чл.65 ал.1 т.1 и т.3 от Закона за защита при бедствия, поради влошената епидемична ситуация от COVID-19 и Заповед №РД09-3172/12.11.2020 г. на министъра на образованието и науката

НАРЕЖДАМ

Да се организира обучение от разстояние в електронна среда, чрез използване на средства на информационните и комуникационните технологии, за всички образователни институции, намиращи се на територията на Община Нови пазар, както следва:
– За учениците от I до IV клас от 19.11.2020 г. до 30.11.2020 г., вкл. в следните училища:
1. СУ „Васил Левски”, гр. Нови пазар
2. СУ „Хан Исперих”, гр. Нови пазар
3. ОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Нови пазар
4. ОУ „Христо Ботев”, с. Памукчии
5. ОУ „Васил Левски”, с. Мировци
6. ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Стоян Михайловски
– За учениците от V до XII клас от 26.11.2020 г. до 30.11.2020 г., вкл. в следните училища:
1. СУ „Васил Левски”, гр. Нови пазар
2. СУ „Хан Исперих”, гр. Нови пазар
3. ОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Нови пазар
4. ПГ по СС, гр. Нови пазар
5. ПГХТД „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Нови пазар
6. ОУ „Христо Ботев”, с. Памукчии
7. ОУ „Васил Левски”, с. Мировци
8. ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Стоян Михайловски

– За учениците от ЦПЛР-ОДК и ЦСОП „ХЕЛА” от 19.11.2020 г. до 30.11.2020 г., вкл.
– За детските градини, в които се провежда задължително предучилищно образование при спазване на разпоредбите на чл. 18а от Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2016 г. за предучилищното образование , от 19.11.2020 г. до 30.11. 2020 г. , вкл. както следва:
1. ДГ „Китка”, гр. Нови пазар
2. ДГ „Калина Малина”, гр. Нови пазар
3. ДГ „Зорница”, гр. Нови пазар
4. ДГ „Пролет”, гр. Нови пазар
5. ДГ „Синчец”, с. Стоян Михайловски
6. ДГ „Слънчо”, с. Памукчии
7. ДГ „Здравец”, с. Войвода
8. ДГ „Радост”, с. Мировци
9. ДГ „Горска теменужка”, с. Избул

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Златина Таскова – заместник-кмет на Община Нови пазар.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Нови пазар

Линк към качената заповед на официалния сайт на Община Нови пазар – ТУК!

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.