Златина Таскова

Зам.-кметът на Община Нови пазар издаде заповед за паленето на огньове

З  А  П  О  В  Е  Д

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за управление на отпадъците, чл.14, ал.1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Нови пазар, чл.10, т.9 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Нови пазар и във връзка с предстоящия Християнски празник „Сирни Заговезни“ – 14.03.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Забранявам паленето на автомобилни гуми, отработени масла, отпадъчни нефтопродукти, пластмаси, найлони и всякакви други отпадъци в обредните огньове по повод празника „Сирни заговезни“ на 14.03.2021 г. на територията на Община Нови пазар.
2. Забранявам паленето на огньове в непосредствена близост до сгради, постройки и съоръжения, както и при силен вятър, като всички огнища да са загасени най-късно до 21:00 часа при непрекъснато наблюдение.
3. За неспазване на настоящата заповед нарушителите да се санкционират по реда на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Нови пазар и Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Нови пазар.
4. Кметовете и кметските наместници на кметства да осигурят изпълнението на настоящата заповед на територията на съответните населени места.

ЗЛАТИНА ТАСКОВА
За Кмет на община Нови пазар

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *