Епидемичната ситуация за COVID-19 в Община Нови пазар към 07.04.2020г.

Към 07.04.2020 год. на територията на Община Нови пазар, няма регистрирани случаи или постъпила информация за пациенти с доказана вирусна инфекция от COVID-19 настанени в МБАЛ ”д-р Добри Беров” – Нови пазар.

Към настоящия момент под домашна карантина в Община Нови пазар са поставени 101 души.

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

Община Нови пазар, ПРИКАНВА, всички свои граждани и пристигащите от други държави на територията на общината СТРИКТНО да спазват утвърдените противоепидемични мерки. Лицата поставени под карантина да не я нарушават.

За информация и въпроси, относно лични осигурителни вноски и такива касаещи спазването на противоепидемични мерки и период на карантина и други имащи отношение със съответните институции, са разкрити следните телефонни номера:

Регионална здравна инспекция –Шумен(РЗИ): 054 800 719; 054 800 722 и 0895 72 10 57.
Регионална здравно осигурителна каса – Шумен (РЗОК) 054 850 085; 054 850 070; 0885 69 53 22.
Сигнали за възникнали аварии – 24-часови диспечерски номера:
„Енерго-Про Мрежи“АД – 070016161
„Овергаз Мрежи“ АД – 080011211
„В и К Шумен“ АД – 0898774808
Сигнали за нарушаване на обществения ред, пожари и спешна медицинска помощ – 112.
Община Нови пазар е осигурила 24-часово дежурство, телефонен номер за контакт с дежурните по общински съвет за сигурност – 0885 302 775.

Продължава дезинфекцията на уличната мрежа, междублоковите пространства и парковото обзавеждане. От днес до всеки банкомат монтиран на територията на гр. Нови пазар, по инициатива на г-н Георги Георгиев са монтирани диспенсъри с дезинфектант за ползващите услугите на АТМ.

ЗА ВСИЧКИ ПЪТУВАЩИ НАПОМНЯМЕ!!!

В съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП на входовете и изходите на областните центрове. През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случаите на неотложност на пътуването, което трябва да бъде свързано с:

1. Полагане на труд в областния център – за целта е нужно да бъде издадена служебна бележка от работодателя, която се носи постоянно или служебен документ /карта/. Необходимо е да се представи предварително попълнена по образец декларация.За организиран от работодатели транспорт, декларации не се попълват.
2.  Здравословни причини на пътуващия или на негови близки –  за целта е нужен медицински документ, документ за самоличност на всички пътуващи и предварително попълнена по образец декларация.
3.   За връщане на настоящ или постоянен адрес се изисква само документ за самоличност, когато лицето пътува към постоянния адрес.
4.    Необходимост от полагане на грижи за техни роднини или близки. В тези случаи се изисква документ за самоличност и предварително попълнена декларация при пътуване към близките.
5.    Необходимост от снабдяване със стоки от първа необходимост за лични нужди или на лица, за които полагат грижи, ако в населеното място няма хранителен магазин или аптека, от които да се снабдят. В този случай се изисква документ за самоличност и предварително попълнена по образец декларация.

Образец на декларацията може да намерите на следния сайт: www.mvr.bg

Служители на държавни органи, органи за местно самоуправление и администрация се пропускат след представяне само на  служебна карта в случаите, в които пътуването е свързано с полагане на труд.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.