Енерго-Про променя графика за отчитане на тока

Електроразпределителното дружество, което обслужва Североизточна България, ЕРП Север, планира реорганизация на своята дейност по отчитане на средствата за търговско измерване. Във връзка с това предстои промяна в графика за отчет на консумирана електроенергия, считано от 1 юли 2021 година. От дружеството съобщават, че е избран летният период, тъй като тогава месечното потребление на електрическа енергия е най-ниско, ефектът от промяната на датите за отчет би бил най-малък и ще създаде възможно най-малко неудобства за клиентите.

В преходния период (май-юни) за голяма част от клиентите на Електроразпределение Север е предвиден и допълнителен отчет на средствата за търговско измерване. Своята нова индивидуална дата на отчет, както и датите за извършване на междинен отчет всеки клиент може да провери на https://erpsever.bg/bg/e-uslugi/grafik-za-otchitane, като въведе своя клиентски номер.

Промяната в графика за отчет ще доведе и до промяна в графика за плащане на електроенергията за клиентите на електроснабдителното дружество от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна. ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще извърши промени в датите за фактуриране, както и в сроковете за плащане на месечни задължения за консумирана електроенергия на битовите клиенти на дружеството, считано от 1 август 2021 година.

В преходния период (юни-юли), с цел недопускане издаване на фактури за потребление над 31 дни, голяма част от клиентите ще получат една или две междинни фактури за потребената от тях електроенергия, които няма да доведат до увеличаване на дължимата от клиентите сума за периода и ще бъдат формирани на база реално консумираната електроенергия.

Своята нова индивидуална дата за плащане, както и сроковете за плащане на междинни фактури всеки клиент може да провери на https://energo-pro-sales.bg/bg/za-klienta/klienti-na-reguliran-pazar/grafik-za-plashtane-na-elektroenergija, като въведе своя клиентски номер.

Повече информация относно предстоящата промяна клиентите могат да научат в Центровете за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО, на телефон 0700 800 61 или на имейл service@energo-pro.bg.

Източник: Инфо Шумен

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.