съд

Европейският съд сложи точка на спора за такса сградна инсталация

На 5 декември 2019 г. Съдът на Европейския съюз се произнесе по съединени дела C-708/17 и C-725/17 като постанови, че правото на ЕС допуска национална правна уредба, която задължава собствениците на апартамент в сграда – етажна собственост, присъединена към система за централно отопление, да участват в разходите за топлинна енергия за общите части на сградата и за сградната инсталация, въпреки че индивидуално не са поръчвали доставката на отопление и не го използват в своя апартамент.

Според съда подаването на топлинна енергия за сградната инсталация, а оттам и за общите части на сграда – етажна собственост, което е вследствие на взето от етажната собственост решение за присъединяване на сградата към централното отопление, не представлява непоръчана доставка на централно отопление.

Освен това, съдът установява, че чрез индивидуалните измервателни уреди, държавите членки гарантират точно отчитане на реално консумираното количество енергия от крайния потребител.

Според съда обаче, изглежда почти немислимо да може изцяло да се индивидуализират сметките за отопление в сгради – етажна собственост, особено що се отнася до сградната инсталация и общите части, като се има предвид, че апартаментите в такива сгради не са топлинно независими, тъй като топлината циркулира между отопляваните и по-малко отопляваните или съвсем неотопляваните помещения.

При тези условия Съдът заключава, че правото на Съюза допуска топлоенергията, отдадена от сградната инсталация, да се изчислява пропорционално на отопляемия обем на всеки апартамент.

При горните аргументи Съдът постановява, че правото на Съюза допуска национална правна уредба, която предвижда, че всеки собственик на апартамент в сграда в режим на етажна собственост е длъжен да участва в разходите за отопление на общите части.

Асоциация “Активни потребители”

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *