Подписване договор Станата

Договорът за местността Станата е факт!

През месец септември 2020 година ви информирахме, че проектът на Община Нови пазар за местността Станата е одобрен. Идеята заложена в него е превръщането на местността в зона за отдих и спорт на открито.

Днес, 18.12.2020 година това стана факт, чрез подписване на договор с ДФ “Земеделие”!

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.

Днес 18.12.2020г. председателят на сдружение МИГ „Нови пазар – Каспичан” Иван Ганчев и кметът на община Нови пазар Георги Сашев Георгиев подписаха Договор с ДФ “Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.283-S1 на МИГ “Нови пазар – Каспичан”, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР с наименование „Община Нови пазар – привлекателен културно-исторически и туристически център”.

Проектът включва следните дейности:
1. Създаване на зони за пикник в местността “Станата”. Изработка доставка и монтаж на 17 бр. туристически заслони с маси, пейки, барбекюта, пейки за отдих с габиони и кошчета за отпадъци . Всеки от заслоните е с капацитет 14 седящи места.
2. Доставка и монтаж на детски съоръжения и обособяване на 5 броя кътове за игра.
3. Изграждане на четири крайпътни зони за отдих, всяка с 3 броя пейки.
4. Изграждане на 1 туристически заслон и две пейки за отдих до изворна чешма в местността „Баалар чешма”.
5. Възстановяване на изворна чешма, близо до м. „Станата” и монтиране на две пейки за отдих.

Одобрените за финансиране разходи и одобрената безвъзмездна финансова помощ са в размер на 114 630.79 лв. Интензитетът на помощта е 100% , като 90% са предоставени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 10% са от Националния бюджет.

МИГ „Нови пазар – Каспичан”

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *