Активни потребители

Добри новини за потребителите на административни услуги

Общо шест от най-масово издаваните хартиени удостоверения вече не се изискват от гражданите и бизнеса, а данните за тях се проверяват служебно. Справките се извършват само по електронен път чрез достъп на служителите до основните регистри, сред които Търговския, Имотния, БУЛСТАТ и др.

Преустановява се изискването на хартиен носител на следните удостоверения:

• за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, издавано от Агенция „Митници“;
• за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо/юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;
• за семейно положение, издавано от общинска администрация;
• за семейно положение съпруг/съпруга и деца, издавано от общинска администрация;
• за сключен граждански брак, издавано от общинска администрация – за лица, родени след 1 януари 1984 г.;
образец УП-8 за доход от пенсия/пенсии и добавка/добавки, издавано от Националния осигурителен институт.

В отговор на постъпили оплаквания, че административни структури в страната продължават да изискват отпаднали като необходимост удостоверения и свидетелства, е създаден нарочен електронен адрес udostoverenia@government.bg, където граждани да сигнализират за неправомерно изисквани от тях документи. Сигналите се проверяват от Главния инспекторат на Министерския съвет.

∗ ∗ ∗

Източник: Асоциация “Активни потребители”
Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *