Да работиш в здравословни и безопасни условия на труд е важно! Не пренебрегвай това!

Специален коментар на Радостин Павлов – Общински координатор на КНСБ за Общините Нови пазар и Каспичан

1. Кой е отговорен и се грижи за това да работя в здравословни и безопасни условия?

РАБОТОДАТЕЛЯТ носи най-голямата отговорност за осигуряването на тези условия когато постъпиш на работа, трябва да преминеш през първоначален инструктаж за работата, която ще изпълняваш, както и за правилата по безопасност и здраве при работа, пожарна безопасност във фирмата и оказване на първа помощ;
– ако ще работиш в среда с риск, имаш право на лични предпазни средства и специални работни облекла;
– запознай се с оценката на риска на твоето работно място;
– ако работата ти ще е свързана с високо психическо натоварване, монотонност, принудителна работна поза, определена норма или сменна работа, имаш право на почивки за възстановяване.

ТИ СЪЩО ИМАШ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ!

Твое основно задължение е да се грижиш както за собственото си здраве и безопасност, така и за безопасността и здравето на другите лица, пряко засегнати от твоята дейност;
– използвай правилно производственото оборудване, материалите, транспортните средства и съоръженията;
– обмисляй задачата, която ще изпълняваш, използвай знанията и квалификацията, които имаш, подхождай внимателно и отговорно, а не небрежно и безотговорно….защото миг невнимание – цял живот страдание….
– винаги използвай при работа специалното работно облекло и личните предпазни средства;
– информирай незабавно работодателят, ако по време на работа възникне ситуация, която е опасна за твоето здраве.

Имаш право да откажеш изпълнението на възложената работа, или да спреш работа, поради възникнала сериозна и непосредствена опасност за здравето или живота ти. Незабавно уведоми прекия си ръководител!

2. Професионална квалификация – що е то и от кого зависи?

Професионалната квалификация – това са знанията, уменията и деловите качества, които имаш и които ще са ти от полза, когато търсиш и започнеш работа.

– работодателят е заинтересован да има по-квалифицирани работници и служители и има задължението да поддържа и повишава професионалната им квалификация;
– ти си длъжен да участваш в организираните или финансирани от работодателя форми на обучение;
– квалификацията/преквалификацията могат да бъдат: без откъсване от производството, с откъсване от производството или дистанционни програми.

3. Отпуск за образование и обучение платен отпуск за обучение в средно или висше училище, без откъсване от производството, със съгласието на работодателя – 25 работни дни наведнъж или на части за всяка учебна година, както и на 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит;
– отпуск за приемен изпит в учебно заведение, със съгласието на работодателя – за средно училище – 6 работни дни, а за висше училище или за докторантура – 12 работни дни;
– неплатен отпуск на учащи се за подготовка и явяване на изпит.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *