Годишен отчет за дейността на дирекция ОДМВР- Шумен

ОДМВР- Шумен работи в добро взаимодействие с институциите, каза след изнесените данни по отчета ст. комисар Тодор Гребенаров заместник- директор на ГДНП. На анализа за дейността на областната дирекция присъства директорът на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов, административният ръководител на Окръжна прокуратура- Шумен Маргарита Георгиева, председателят на Окръжен съд – Шумен София Радославова, Соня Александрова- административен ръководител на Районна прокуратура- Шумен и директорът на ТД “Национална сигурност” – Шумен Калин Кръстев.

През 2016 година на територията на ОДМВР- Шумен са регистрирани 2070 престъпления. Разкрити са 1146 от тях, което е 55,36 % на разкриваемост. За предходния отчетен период са разкрити 949 от регистрираните деяния, което е 46,36 %. Процентът на разкриваемост е с 9 пункта по-висок спрямо предходната година.
Регистрираните 88 престъпления против личността са с 10 по-малко от миналата година. През периода са регистрирани 3 умишлени убийства, а през 2015 година – 5. Опити за убийство няма. С 13% по-малко са телесните повреди.
През 2016 година са регистрирани 65 спрямо 75 за 2015 година.
Престъпленията против собствеността са намалели с 16 %. Регистрирани са 846 спрямо 1010 за предходната година. При грабежите се наблюдава намаление с 25 %. Регистрирани са 15 грабежа, спрямо 20 за предходната година. При кражбите се отчита намаление с 21 %. Регистрирани са 633 кражби спрямо 803 за предходния отчетен период. Най-голямо намаление се отчита при взломните кражби с 43 %, за 2016 г. са регистрирани – 78, а през предходната година – 138. Намаление с 33 % се наблюдава при домовите кражби, през 2016 г. са регистрирани 107, спрямо 159 за предходната година. Устойчиво е нивото на регистрираните измами 80 за 2016 г. , спрямо 78 за миналата година.
Регистрираните престъпления с акцизни стоки са 27 за 2016 г. спрямо 7 за 2015 г. Регистрирани са 17 бр. престъпления против данъчната система.

Смятам, че дълг и чест не са празни приказки. Благодаря ви за добрата организация и съвместната ни работа по време на инцидента в Хитрино. Поздравявам ви за доброто взаимодействие с институциите, каза след отчета директорът на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов.

Административният ръководител на ОП- Шумен Маргарита Георгиева поздрави всички структурни звена на ОДМВР- Шумен и екипите на РДПБЗН- Шумен за прецизната работа по време на инцидента в Хитрино. Оценени сте достойно и напълно заслужени са всички призове, които получихте. Ръководството на областната дирекция получи поздравления за постигнатите през годината резултати. Работата не е в малък обем, качеството и срочността й в сравнение с 2015 година се подобрява, 78% от разследванията се решават в срок до 6 месеца, 11% в срок от 6 месеца до 1 година, 69 са производствата , по които разследването е продължава в по-дълъг времеви период, обобщи Маргарита Георгиева.

Всички ние работим в ползва на обществения интерес. Поздравявам ви за резултатите през 2016 година. Пожелавам ви здраве и повече успехи, допълни след отчета на ОДМВР- Шумен председателят на Окръжен съд – Шумен София Радославова.
Ръководителят на Районна прокуратура- Шумен Соня Александрова поздрави служителите в областната дирекция за резултатите през изминалата година и благодари за усилията да се върши работата качествено.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *