Георги Сашев: Сега е моментът да изберете нов, неопетнен, енергичен и милеещ за Нови пазар кмет

Нови пазар е отново пред избори. Всички заедно имаме уникалния шанс да сменим оборотите в развитието на нашия град.

Няма да се връщам в миналото, предлагам Ви поглед към бъдещето!
Направеното от бившите кметове на Нови пазар не е малко, но аз ще вдигна летвата много по-високо.

За да се случи подемът във всички области и отрасли е нужно ново мислене, нов екип, мощна енергия, огромен хъс, ясен път и цели.
Имам категоричната подкрепа на Корнелия Нинова – лидерът на Българска социалистическа партия.


Имам волята да променя Нови пазар в по-добро място за живеене, но за това имам нужда и от Вашата подкрепа.

Нови пазар заслужава нов, европейски облик!
Заслужава по-добро бъдеще!
Заслужава по-добро управление!Готови сме да реализираме това, като се ангажираме с постигането на следните цели:

* Подобряване условията на живот, облика и  привлекателността на всички населени места на общината;
* Предоставяне на благоприятни условия за развитие на бизнес и местни инициативи;
* Подкрепа и развитие на здравната, образователната, социалната и културната сфера на територията на общината.

Гаранции за постигане на желаните изборни резултати и управлението на Община Нови пазар, ще обезпечим с адекватни на реалността действия:

* Отговорност за работата на издигнатите кандидати за кмет на Община Нови пазар, кметове на населени места и общински съветници;
* Широко обсъждане на идеите, заложени в платформата и пътищата за реализирането им – диалог с всеки, отговорност пред всички;
* Решително преодоляване на слабостите на досегашното управление;
* Безкомпромисно отстояване на позицията „В полза на обществото”.

Инфраструктура и транспорт:

* Ускорено възстановяване на уличната мрежа в града. Поддържане на уличната и общинската пътна мрежа, чрез осигуряване на финансиране от целеви средства и програми;
* Подобряват инфраструктурата към и в населените места;
* Модернизация и поддръжка на уличното осветление в населените места на общината;
* Поддържане на пътна маркировка;
* Благоустрояване междублокови пространства, градинки и тревни площи;

Икономика, бизнес, предприемачество:

* Подпомагане на местния бизнес, чрез лостовете на местното самоуправление;
* Привличане на инвестиции и иновации, с цел разкриване на работни места
* Съдействие за реализация на младежите и насърчаване стартирането на собствен бизнес на младите хора;
* Прекратяване практиката за масова разпродажба на общински имоти, подходящи за стопанска дейност или за жилищно строителство;
* Ефективно използване и разпореждане с общинския поземлен фонд и неговото опазване;
* Целево и ефективно разходване на общинските финанси.

Здравеопазване:

* Запазване и подкрепа функционирането на МБАЛ „Д-р Беров“;
* Създаване условия за доболнична помощ на жителите на останалите населени места в общината;
* Подобряване на здравното обслужване в училищата и детските заведения;
* Създаване на общински солидарен фонд за подпомагане на граждани, които се нуждаят от скъпоструващо лечение, със средства от общинския бюджет и дарения;
* Търсене на възможности за разкриване на заведения за възрастни и болни хора (хоспис, център за долекуване) с финансова помощ от държавата, проекти с европейско финансиране и частни инвеститори.

Образование:

* Осигуряване достъп на всяко дете до ясли и детска градина, като се търсят възможности за намаляване или отпадане на таксата;
* Модернизация на учебните и детските заведения;
* Подкрепа на талантливи ученици и колективи (отбори и формации) чрез отпускане на стипендии и годишни награди;
* Отпускане на стипендии, заплащане на университетски такси в държавните висши училища, с цел да се подпомогне обучението по определени специалности на студенти, които желаят да се върнат в общината и да работят;

Култура:

* Опазване на българските национални и местни културни традиции и на паметниците, за възпитание в патриотизъм и родолюбие;
* Реконструкция, разширяване и обогатяване на материалната база на културните институти;
* Подкрепа дейността на читалищата и библиотеките;
* Подкрепа на местни колективи;
* Подпомагане на училищата и читалищата за кандидатстване по европейски проекти;
* Развитие на отношенията между побратимените градове, включително за укрепване на общите ни исторически и културни връзки с близки народи.

Спорт:

* Подкрепа на дейността на спортните клубове и справедливо разпределение на средствата. Осигуряване на регулярно финансиране;
* Грижи за опазване, развитие и реконструкция на спортната база;
* Организиране и съдействие на спортни мероприятия;
* Децата и младежите да ползват безплатно или срещу намалена такса общински спортни обекти.

Младежки дейности и инициативи:

* Фокусиране върху проблемите на младите хора в града между 25-40 години;
* Подкрепа на младежките инициативи и организации;
* Бюджетно или проектно подпомагане на ученически и младежки клубове по интереси (образователни, спортни, фолклорни и други);
* Организиране на стажове за младежи в общинска администрация;
* Подготовка на кадри на местно ниво за участие в проекти за икономическото развитие на общината.

Социална сфера:

* Запазване и разширяване мрежата на предоставяните социални услуги;
* Сътрудничество с неправителствени организации;
* Грижи за материалната база в домовете за възрастни хора и клубовете на пенсионерите;
* Осигуряване достъп на хората с увреждания, чрез преустройство на градската среда.

Административни услуги:

* Административните услуги на Община Нови пазар – леснодостъпни, в кратки срокове;
* Облекчени процедури за бизнеса и гражданите;
* Работещ сектор за участие по Европейски програми и проекти.

Сигурност за хората и имуществото:

* Установяване системно взаимодействие между кметовете и РУП;
* Разширяване на съществуващите и изграждане на нови зони за видеонаблюдение в районите на учебни заведения, паркове, пазари и други обществени пространства;
* Поддържане на речните корита и отводнителните диги, язовири и защитни съоръжения с осигурени средства от държавата;
* Подкрепа на екипите и обучение на граждани за съдействие при кризисни ситуации;

Подобряване на жизнената среда:

* Благоустрояване – озеленяване, ремонт на улични настилки, тротоари, профилактика на пътна мрежа;
* Поддръжка и модернизация на уличното осветление;
* Чистота и добра хигиена в населените места;
* Редовно и ритмично сметоизвозване;
* Решение на проблема с бездомните кучета;
* Поддържане на гробищните паркове;
* Повече самостоятелност и ресурси за кметовете на населените места;
* Ръст на средствата за подобряване на инфраструктурата в селата от Новопазарска община, при степенуване на нуждите им;
* Повишени изисквания към кметовете и кметските наместници за по-голяма инициативност и активна работа с населението, за привличането му в осъществяване на благоустройствени, озеленителни и други мероприятия.

Гражданска инициатива:

* Участие на гражданите в местното самоуправление по важни за общината въпроси;
* Решаване на проблеми, посочени чрез гражданска инициатива от жителите;
* Обсъждане и предварителна оценка за въздействието на решенията на местната власт, предоставяне на информация, проучване на общественото мнение;
* Поддръжка на актуална информация в сайта на Община Нови пазар.

Уважаеми съграждани,

Считам, че настоящата  програма за управление на общината е отворена система, в която при необходимост, могат да се добавят нови моменти, съобразно динамиката на времето и потребностите на живия живот.

Силно вярвам, че независимо от партийни пристрастия и дребни различия, трябва да ни обединява каузата за добруването на Нови пазар и общината. Надявам се, че разумът ще бъде решаващ в тези местни избори.

Ще работим в полза на обществото и гражданите – за добър и достоен живот в нашата община.

Разчитам на вашето доверие.

Георги Сашев

Facebook коментари
Твоята реклама тук - виж как!


Booking.com
Твоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

Политики за използване на cookies / бисквитки

Медия 60 ТИЯТ ГРАД използва Cookies единствено с цел съхранение на настройки на услугата. Медия 60 ТИЯТ ГРАД не съхранява в Cookies чувствителна лична информация.

Cookies на трети страни:

Сайтът използва Google Analytics за статистически цели и Google AdSense за публикуване на реклама. Информация за употребата на Cookies от тяхна страна може да се намери в съответните сайтове.
По всяко време имате възможност да промените настройките на Вашия браузър: да приема всички Cookies, да Ви пита изрично за всякo Cookie или да забраните изцяло получаването на Cookies. Информация за настройките на Вашия брaузър е достъпна в неговата документация.
Поради това че за нормалното функциониране на сайта са необходими Cookies, тяхното изключване може да доведе до невъзможност да ползвате част от наличните фунцкионалности.

Политики за лични данни

Медия 60 ТИЯТ ГРАД не съхранява, не обработва и не анализира лична информация.

Условия за ползване

Всички материали са собственост на съответния източник. Медия 60 ТИЯТ ГРАД не носи отговорност за съдържанието от външни уебстраници, направени коментари и интервюта с посочен източник.
Уебсайтът на Медия 60 ТИЯТ ГРАД съдържа и препратки към сайтове, които не са негово притежание. Медия 60 ТИЯТ ГРАД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, правата или практиките на уебсайтове, които не притежава. В тази връзка, Медия 60 ТИЯТ ГРАД не цензурира и не променя съдържание от сайтове, притежание на трети страни. Използвайки този уебсайт, Вие освобождавате Медия 60 ТИЯТ ГРАД от всякакви юридически въпроси, възникнали от Вашата употреба на каквито и да е уебсайтове на трети страни.
Ако сме в нарушение на авторски права или съответна медия не желае да бъде представяна на Медия 60 ТИЯТ ГРАД, молим Ви за вашето уведомление.

Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитките или кликнете върху „Приемам“ по-долу, тогава вие се съгласявате с това.

Затвори