Георги Сашев: Сега е моментът да изберете нов, неопетнен, енергичен и милеещ за Нови пазар кмет

Нови пазар е отново пред избори. Всички заедно имаме уникалния шанс да сменим оборотите в развитието на нашия град.

Няма да се връщам в миналото, предлагам Ви поглед към бъдещето!
Направеното от бившите кметове на Нови пазар не е малко, но аз ще вдигна летвата много по-високо.

За да се случи подемът във всички области и отрасли е нужно ново мислене, нов екип, мощна енергия, огромен хъс, ясен път и цели.
Имам категоричната подкрепа на Корнелия Нинова – лидерът на Българска социалистическа партия.


Имам волята да променя Нови пазар в по-добро място за живеене, но за това имам нужда и от Вашата подкрепа.

Нови пазар заслужава нов, европейски облик!
Заслужава по-добро бъдеще!
Заслужава по-добро управление! 

Готови сме да реализираме това, като се ангажираме с постигането на следните цели:

* Подобряване условията на живот, облика и  привлекателността на всички населени места на общината;
* Предоставяне на благоприятни условия за развитие на бизнес и местни инициативи;
* Подкрепа и развитие на здравната, образователната, социалната и културната сфера на територията на общината.

Гаранции за постигане на желаните изборни резултати и управлението на Община Нови пазар, ще обезпечим с адекватни на реалността действия:

* Отговорност за работата на издигнатите кандидати за кмет на Община Нови пазар, кметове на населени места и общински съветници;
* Широко обсъждане на идеите, заложени в платформата и пътищата за реализирането им – диалог с всеки, отговорност пред всички;
* Решително преодоляване на слабостите на досегашното управление;
* Безкомпромисно отстояване на позицията „В полза на обществото”.

Инфраструктура и транспорт:

* Ускорено възстановяване на уличната мрежа в града. Поддържане на уличната и общинската пътна мрежа, чрез осигуряване на финансиране от целеви средства и програми;
* Подобряват инфраструктурата към и в населените места;
* Модернизация и поддръжка на уличното осветление в населените места на общината;
* Поддържане на пътна маркировка;
* Благоустрояване междублокови пространства, градинки и тревни площи;

Икономика, бизнес, предприемачество:

* Подпомагане на местния бизнес, чрез лостовете на местното самоуправление;
* Привличане на инвестиции и иновации, с цел разкриване на работни места
* Съдействие за реализация на младежите и насърчаване стартирането на собствен бизнес на младите хора;
* Прекратяване практиката за масова разпродажба на общински имоти, подходящи за стопанска дейност или за жилищно строителство;
* Ефективно използване и разпореждане с общинския поземлен фонд и неговото опазване;
* Целево и ефективно разходване на общинските финанси.

Здравеопазване:

* Запазване и подкрепа функционирането на МБАЛ „Д-р Беров“;
* Създаване условия за доболнична помощ на жителите на останалите населени места в общината;
* Подобряване на здравното обслужване в училищата и детските заведения;
* Създаване на общински солидарен фонд за подпомагане на граждани, които се нуждаят от скъпоструващо лечение, със средства от общинския бюджет и дарения;
* Търсене на възможности за разкриване на заведения за възрастни и болни хора (хоспис, център за долекуване) с финансова помощ от държавата, проекти с европейско финансиране и частни инвеститори.

Образование:

* Осигуряване достъп на всяко дете до ясли и детска градина, като се търсят възможности за намаляване или отпадане на таксата;
* Модернизация на учебните и детските заведения;
* Подкрепа на талантливи ученици и колективи (отбори и формации) чрез отпускане на стипендии и годишни награди;
* Отпускане на стипендии, заплащане на университетски такси в държавните висши училища, с цел да се подпомогне обучението по определени специалности на студенти, които желаят да се върнат в общината и да работят;

Култура:

* Опазване на българските национални и местни културни традиции и на паметниците, за възпитание в патриотизъм и родолюбие;
* Реконструкция, разширяване и обогатяване на материалната база на културните институти;
* Подкрепа дейността на читалищата и библиотеките;
* Подкрепа на местни колективи;
* Подпомагане на училищата и читалищата за кандидатстване по европейски проекти;
* Развитие на отношенията между побратимените градове, включително за укрепване на общите ни исторически и културни връзки с близки народи.

Спорт:

* Подкрепа на дейността на спортните клубове и справедливо разпределение на средствата. Осигуряване на регулярно финансиране;
* Грижи за опазване, развитие и реконструкция на спортната база;
* Организиране и съдействие на спортни мероприятия;
* Децата и младежите да ползват безплатно или срещу намалена такса общински спортни обекти.

Младежки дейности и инициативи:

* Фокусиране върху проблемите на младите хора в града между 25-40 години;
* Подкрепа на младежките инициативи и организации;
* Бюджетно или проектно подпомагане на ученически и младежки клубове по интереси (образователни, спортни, фолклорни и други);
* Организиране на стажове за младежи в общинска администрация;
* Подготовка на кадри на местно ниво за участие в проекти за икономическото развитие на общината.

Социална сфера:

* Запазване и разширяване мрежата на предоставяните социални услуги;
* Сътрудничество с неправителствени организации;
* Грижи за материалната база в домовете за възрастни хора и клубовете на пенсионерите;
* Осигуряване достъп на хората с увреждания, чрез преустройство на градската среда.

Административни услуги:

* Административните услуги на Община Нови пазар – леснодостъпни, в кратки срокове;
* Облекчени процедури за бизнеса и гражданите;
* Работещ сектор за участие по Европейски програми и проекти.

Сигурност за хората и имуществото:

* Установяване системно взаимодействие между кметовете и РУП;
* Разширяване на съществуващите и изграждане на нови зони за видеонаблюдение в районите на учебни заведения, паркове, пазари и други обществени пространства;
* Поддържане на речните корита и отводнителните диги, язовири и защитни съоръжения с осигурени средства от държавата;
* Подкрепа на екипите и обучение на граждани за съдействие при кризисни ситуации;

Подобряване на жизнената среда:

* Благоустрояване – озеленяване, ремонт на улични настилки, тротоари, профилактика на пътна мрежа;
* Поддръжка и модернизация на уличното осветление;
* Чистота и добра хигиена в населените места;
* Редовно и ритмично сметоизвозване;
* Решение на проблема с бездомните кучета;
* Поддържане на гробищните паркове;
* Повече самостоятелност и ресурси за кметовете на населените места;
* Ръст на средствата за подобряване на инфраструктурата в селата от Новопазарска община, при степенуване на нуждите им;
* Повишени изисквания към кметовете и кметските наместници за по-голяма инициативност и активна работа с населението, за привличането му в осъществяване на благоустройствени, озеленителни и други мероприятия.

Гражданска инициатива:

* Участие на гражданите в местното самоуправление по важни за общината въпроси;
* Решаване на проблеми, посочени чрез гражданска инициатива от жителите;
* Обсъждане и предварителна оценка за въздействието на решенията на местната власт, предоставяне на информация, проучване на общественото мнение;
* Поддръжка на актуална информация в сайта на Община Нови пазар.

Уважаеми съграждани,

Считам, че настоящата  програма за управление на общината е отворена система, в която при необходимост, могат да се добавят нови моменти, съобразно динамиката на времето и потребностите на живия живот.

Силно вярвам, че независимо от партийни пристрастия и дребни различия, трябва да ни обединява каузата за добруването на Нови пазар и общината. Надявам се, че разумът ще бъде решаващ в тези местни избори.

Ще работим в полза на обществото и гражданите – за добър и достоен живот в нашата община.

Разчитам на вашето доверие.

Георги Сашев

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *