Георги Георгиев издаде нова заповед с допълнителни противоепидемични мерки

З А П О В Е Д

№ 339
от 21.03.2020 год. гр.Нови пазар

На основание чл.44, ал.1, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-132 от 17.03.2020 год. и Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8:30 часа до 10:30 часа всеки ден.

2. Жителите и гостите на Община Нови пазар, пристигащи или пристигнали от град Банско след 17.03.2020 год., да уведомят незабавно личните си лекари, а в случай, че нямат личен лекар да уведомят РЗИ – Шумен на тел. 054/800 719; 054/800 722 и 0895721057 или дежурните по общински съвет за сигурност на тел. 0885302775.

3. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

4. Преустановява се ползването на кафе автомати и вендинг машини.

5. Мерките са в сила до изричната им отмяна.

Настоящата заповед да се публикува незабавно на интернет страницата на Община Нови пазар и в социалните мрежи.
Копие от заповедта да се изпрати до кметовете и кметски наместници на територията на общината, на заинтересованите лица, началника на РУ – Полиция, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *