Георги Георгиев - кмет на община Нови пазар

Георги Георгиев: Грижата за всеки човек е наш приоритет и отговорност!

Уважаеми съграждани!

Предстоят трудни месеци, през които се очаква пандемията отново да наложи своя отпечатък върху живота на хората. И тази година Община Нови пазар има готовност да откликне на нуждите на най-уязвимата група от хора – възрастните и децата с увреждания и да им предостави комплекс от социални услуги чрез Домашния социален патронаж. Според индивидуалните потребности на нуждаещите се, предлагаме: приготвяне и доставка на топла и разнообразна храна до дома на потребителя и почасови социални услуги в дома.
Социалната услуга Домашен социален патронаж се предоставя от Община Нови пазар, а издръжката и е изцяло от бюджета на Общината.

И тази година продължиха вътрешните ремонтни дейности на сградата с цел подобряване цялостната дейност на патронажа и създаване на много добри санитарно-хигиенни условия за персонала, ангажиран с приготвянето на топлия обяд за потребителите. Вътрешният ремонт допринася за по-добра визия и функционалност на сградата и покрива съвременните изисквания за модернизирана материална база. Дейностите по ремонта са финансирани от Община Нови пазар.

Вниманието ни отново ще бъде насочено към солидарността и грижата за хората в напреднала възраст, които заплащат най-високата цена на пандемията. С нужния професионализъм, търпение и разбиране към индивидуалните нужди на всеки един от тях, ние сме готови да предоставим комплекс от почасови социални услуги – помощ при поддържане на лична хигиена; хранене; помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; помощ при извършване на рехабилитационни услуги в дома; придружаване до болнично заведение; пазаруване; плащания; извършване на административни услуги; помощ в общуването; приготвяне и доставка на топла храна до дома.

Припомням, че приготвяне и доставяне на храна до дома на потребителя се осигурява на лица в пенсионна възраст и лица с намалена работоспособност над 71%, удостоверена с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК/РЕЛКК/ЦЕЛКК или протокол на ЛКК. Предоставяме също и почасови социални услуги в дома на потребителя за лица с намалена работоспособност над 71%, удостоверена с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК/РЕЛКК/ЦЕЛКК или протокол на ЛКК със затруднения в самообслужването, самотно живеещи възрастни хора, които не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени потребности и деца с увреждания, удостоверени с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК/РЕЛКК/ЦЕЛКК или протокол на ЛКК.

Грижата за всеки човек е наш приоритет и отговорност, ето защо от миналата година капацитетът на услугата е увеличен от 220 на 500 места и няма листа на чакащите.

Георги Георгиев – Кмет на Община Нови пазар

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *