Време е: проверете валидността на лична карта, паспорт и шофьорска книжка

През месец септември изтича валидността на 2509 лични карти, на 1818 паспорта и 1124 свидетелства за управление на моторни превозни средства. През работните четири дни на месец септември са приети 578 заявления за издаване на лични карти и 359 заявления за подмяна на задгранични паспорти. Сектор „Български документи за самоличност“ към ОДМВР- Шумен работи на пълен капацитет.

През месец август са издадени 3147 лични карти,/ от тях 1179 бърза поръчка, 192 експресна и 1776- обикновена/, издадените паспорти са 2743 от които с бърза поръчка са били 1464, 241 са се възползвали от експресна услуга и 1038 от обикновена. През август са издадени 1297 свидетелства за управление на моторни превозни средства. В осмия месец на 2020 година са приети 3293 заявления за подмяна на лични карти и 1800 за паспорти.

Гражданите с постоянен адрес на територията на област Шумен, могат да подават заявления за издаване на български лични документи (лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС) чрез обикновена услуга и в Районно управление- Велики Преслав, Районно управление- Нови пазар и Районно управление- Каолиново независимо, че адресът им не е на обслужваната от съответното районно управление територия.

В районните управления могат да се подават заявления едновременно за издаване на лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС (за СУМПС само в предвидените в Закона за българските лични документи и Правилника за издаване на българските лични документи случаи).

За да може да се види натовареността, на страницата на ОДМВР- Шумен, раздел Административни услуги, подменю „Други“ ежедневно се публикува информация за приетите заявления за издаване на български лични документи на територията на областната дирекция.

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:

  • лична карта и паспорт;
  • дубликат на свидетелство за управление на МПС;
  • удостоверения за събития, свързани с издаването на документи.

За лица, които са трудно подвижни или неподвижни е осъществена възможност за посещение на адрес от служители на сектор БДС за приемане на заявление за издаване на лична карта и паспорт.

Българските лични документи (лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС) могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност.

От началото на годината до началото на месец септември са издадени 12 974 лични карти, 24 400 паспорти и 5933 свидетелства за управление на моторни превозни средства.

Напомняме, че на изтичащите в периода 13 март – 31 октомври лични карти и свидетелства за управление на моторни превозни средства валидността е удължена с шест месеца, но документите важат само на територията на страната.

ОДМВР – Шумен

Facebook коментари
Твоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *