Бялата чешма

Водата от ,,Бялата чешма” не е годна за пиене, а от „Али Чобан” е!

При извършено пробовземане на 04.11.2021 г. от 2 местни водоизточника в гр. Нови пазар се установи:

Водата от чешма ,,Бялата чешма”, намираща се между ул. „ Васил Левски” и ул. „2-ри юни” не отговаря по физикохимичен показател „нитрати”. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.

Водата от чешма „Али Чобан”, намираща се между ул. „Бузлуджа” и ул. „Гоце Делчев” отговаря по всички изследвани органолептични, физикохимични и микробиологични показатели.

Получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ШУМЕН

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.