Водата от „Бялата чешма“ и „Али чобан“ е годна за пиене

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че при извършено на 23.04.2020г. от РЗИ – Шумен пробонабиране и проведен лабораторен контрол на водата от местни водоизточници в гр.Нови пазар са получени следните резултати:

ВОДАТА ОТ ЧЕШМИТЕ „АЛИ ЧОБАН” И „БЯЛАТА ЧЕШМА” ОТГОВАРЯТ ПО ВСИЧКИ ИЗСЛЕДВАНИ ФИЗИКОХИМИЧНИ И МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ.

Получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници.

Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, поради това, че не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВИ ПАЗАР

Facebook коментари
Твоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *