Полиция Нови пазар

Високо ниво на престъпност в Нови пазар и Шумен

През 2018 година на територията на област Шумен са регистрирани 163 престъпни деяния извършени от малолетни и непълнолетни. През 2017 година са регистрирани 160 престъпни деяния, осъществени от лица под 18-годишна възраст. Наблюдава се устойчива тенденция на тези прояви.

Относителният дял на престъпните деяния извършени от малолетни и непълнолетни е 8 % от всички престъпления, като е значително по-нисък от средния за страната.

При престъпленията против личността се отчита устойчива тенденция на деянията извършени от малолетни и непълнолетни – 5 броя, колкото и за 2017 година. При престъпленията против собствеността се наблюдава леко намаление. През 2018 година са регистрирани – 80 кражби, 44 унищожавания на имущество и един грабеж. През 2018 година не са установени непълнолетни и малолетни, които да са извършили кражби на метали от вилни зони и джебчийски кражби.

Най-висок е делът на тези деяния на териториите, обслужвани от РУ Нови пазар и РУ Шумен.

С по-висока криминална активност са непълнолетните момчета, като извършители на престъпни деяния са установени – 142 момчета и 17 момичета.

През 2018 година потърпевши от престъпления са 101 деца, а през 2017 година са били 85. Наблюдава се увеличение от 19 %. Потърпевши при престъпления са 60 момчета и 41 момичета.

Най-висок е делът на потърпевшите на територията, обслужвана от РУ Шумен, но на териториите на общините Шумен, Хитрино и Венец живеят на половината от жителите на областта. Най-нисък е този дял на териториите на общини Каолиново и Никола Козлево. Съпоставено с населението, което живее на териториите, обслужвани от РУ Нови пазар и Велики Преслав се отчитат високи дялове на потърпевшите – съответно 26,73 % и 24,75 %.

През 2018 година са проведени 47 бр. екипни срещи по Координационния механизъм за взаимодействие при работата в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Получени са 46 бр. сигнали, като най голям е делът на сигналите за физическо насилие и престъпни деяния против личността. Най- уязвимата възрастовата група на децата жертви или в риск от насилие е от 8 до 16годишна възраст. По 24 от случаите са сезирани Районните прокуратури, като в 6 от случаите са образувани досъдебни производства.

През годината служители на ОДМВР Шумен активно участваха в екипи по механизма за връщане на деца в училище. През учебната 2018/2019 година са обходени 224 адреса.

Превантивна дейност:

В съвместната ни дейност активно се включиха Регионално управление по образование при Министерство на образованието и науката (РУО при МОН), отделите “Закрила на детето”, ръководствата на училищата в региона.

През месец март 2018 година служители на РУ Шумен участваха в инициативата „Приобщи приятел“. Полицейските служители изиграха приятелска футболна среща с ученици от профилираната паралелка по физическо възпитание и спорт при СУ „Трайко Симеонов“ в град Шумен. Преди двубоя учениците научиха от служителите при детска педагогическа стая какво е престъпление и какви са отговорностите, които носят извършителите и съучастниците в противозаконни деяния.

Продължава провеждането на мероприятията по Програмата „Детско полицейско управление“ в Детските полицейски управления, към РУ Шумен, Велики Преслав, Нови пазар и Каолиново. В края на месец април, ОДМВР – Шумен взе участие в организираното от Главна дирекция „Национална полиция” национално спортно състезание по Програма „Детско полицейско управление”, проведено в гр. София, на базата на Национална спортна академия „Васил Левски”, като децата представили ДПУ Шумен от ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ в село Царев брод се представиха на много високо ниво и спечелиха купата за комплексен победител, което затвърди мнението, че действията ни в тази насока са правилни.

Като част от изпълнението на дейностите по Програма „Детско полицейско управление“ беше и участието на деца от област Шумен в национален конкурс за рисунка на тема: „Полицаят е мой приятел и учител“, в който бяха отличени творби на три деца от градовете Шумен, Велики Преслав и Плиска.

През месец юни 2018 година деца от Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан, Каолиново и от шуменското село Царев брод завършиха последния си етап от обучителния процес по програма „Детско полицейско управление“ с открит урок и изпит по пътна безопасност. Домакин на надпреварата беше ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в село Царев брод. Под формата на забавни игри учениците затвърдиха знанията си по безопасност на движението, успешно се справиха и с поставените им задачи при преминаване с велосипед през терен с препятствия. Пред децата бяха направени демонстрации от екип на РСПБЗН Шумен и доброволци от БЧК, които оказаха помощ на пострадал водач. Пред децата умения демонстрираха и служители на Специализираните полицейски сили при ОДМВР Шумен, които с помощта на водач на служебно куче задържаха лице проникнало в сградата на училището. Децата получиха грамоти за отлично представяне в надпреварата, подаръци и листовки за безопасно пресичане и управление на велосипед по време на лятната ваканция.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *