| посещения | 1839 публикации | 39 коментара | въпроса към кмета | | За реклама |  
Инфо

Високо ниво на престъпност в Нови пазар и Шумен

През 2018 година на територията на област Шумен са регистрирани 163 престъпни деяния извършени от малолетни и непълнолетни. През 2017 година са регистрирани 160 престъпни деяния, осъществени от лица под 18-годишна възраст. Наблюдава се устойчива тенденция на тези прояви.

Относителният дял на престъпните деяния извършени от малолетни и непълнолетни е 8 % от всички престъпления, като е значително по-нисък от средния за страната.

При престъпленията против личността се отчита устойчива тенденция на деянията извършени от малолетни и непълнолетни – 5 броя, колкото и за 2017 година. При престъпленията против собствеността се наблюдава леко намаление. През 2018 година са регистрирани – 80 кражби, 44 унищожавания на имущество и един грабеж. През 2018 година не са установени непълнолетни и малолетни, които да са извършили кражби на метали от вилни зони и джебчийски кражби.

Най-висок е делът на тези деяния на териториите, обслужвани от РУ Нови пазар и РУ Шумен.

С по-висока криминална активност са непълнолетните момчета, като извършители на престъпни деяния са установени – 142 момчета и 17 момичета.

През 2018 година потърпевши от престъпления са 101 деца, а през 2017 година са били 85. Наблюдава се увеличение от 19 %. Потърпевши при престъпления са 60 момчета и 41 момичета.

Най-висок е делът на потърпевшите на територията, обслужвана от РУ Шумен, но на териториите на общините Шумен, Хитрино и Венец живеят на половината от жителите на областта. Най-нисък е този дял на териториите на общини Каолиново и Никола Козлево. Съпоставено с населението, което живее на териториите, обслужвани от РУ Нови пазар и Велики Преслав се отчитат високи дялове на потърпевшите – съответно 26,73 % и 24,75 %.

През 2018 година са проведени 47 бр. екипни срещи по Координационния механизъм за взаимодействие при работата в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Получени са 46 бр. сигнали, като най голям е делът на сигналите за физическо насилие и престъпни деяния против личността. Най- уязвимата възрастовата група на децата жертви или в риск от насилие е от 8 до 16годишна възраст. По 24 от случаите са сезирани Районните прокуратури, като в 6 от случаите са образувани досъдебни производства.

През годината служители на ОДМВР Шумен активно участваха в екипи по механизма за връщане на деца в училище. През учебната 2018/2019 година са обходени 224 адреса.

Превантивна дейност:

В съвместната ни дейност активно се включиха Регионално управление по образование при Министерство на образованието и науката (РУО при МОН), отделите “Закрила на детето”, ръководствата на училищата в региона.

През месец март 2018 година служители на РУ Шумен участваха в инициативата „Приобщи приятел“. Полицейските служители изиграха приятелска футболна среща с ученици от профилираната паралелка по физическо възпитание и спорт при СУ „Трайко Симеонов“ в град Шумен. Преди двубоя учениците научиха от служителите при детска педагогическа стая какво е престъпление и какви са отговорностите, които носят извършителите и съучастниците в противозаконни деяния.

Продължава провеждането на мероприятията по Програмата „Детско полицейско управление“ в Детските полицейски управления, към РУ Шумен, Велики Преслав, Нови пазар и Каолиново. В края на месец април, ОДМВР – Шумен взе участие в организираното от Главна дирекция „Национална полиция” национално спортно състезание по Програма „Детско полицейско управление”, проведено в гр. София, на базата на Национална спортна академия „Васил Левски”, като децата представили ДПУ Шумен от ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ в село Царев брод се представиха на много високо ниво и спечелиха купата за комплексен победител, което затвърди мнението, че действията ни в тази насока са правилни.

Като част от изпълнението на дейностите по Програма „Детско полицейско управление“ беше и участието на деца от област Шумен в национален конкурс за рисунка на тема: „Полицаят е мой приятел и учител“, в който бяха отличени творби на три деца от градовете Шумен, Велики Преслав и Плиска.

През месец юни 2018 година деца от Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан, Каолиново и от шуменското село Царев брод завършиха последния си етап от обучителния процес по програма „Детско полицейско управление“ с открит урок и изпит по пътна безопасност. Домакин на надпреварата беше ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в село Царев брод. Под формата на забавни игри учениците затвърдиха знанията си по безопасност на движението, успешно се справиха и с поставените им задачи при преминаване с велосипед през терен с препятствия. Пред децата бяха направени демонстрации от екип на РСПБЗН Шумен и доброволци от БЧК, които оказаха помощ на пострадал водач. Пред децата умения демонстрираха и служители на Специализираните полицейски сили при ОДМВР Шумен, които с помощта на водач на служебно куче задържаха лице проникнало в сградата на училището. Децата получиха грамоти за отлично представяне в надпреварата, подаръци и листовки за безопасно пресичане и управление на велосипед по време на лятната ваканция.

Facebook коментари
Hits: 680


ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА

Направете коментар

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

Политики за използване на cookies / бисквитки

Медия 60 ТИЯТ ГРАД използва Cookies единствено с цел съхранение на настройки на услугата. Медия 60 ТИЯТ ГРАД не съхранява в Cookies чувствителна лична информация.

Cookies на трети страни:

Сайтът използва Google Analytics за статистически цели и Google AdSense за публикуване на реклама. Информация за употребата на Cookies от тяхна страна може да се намери в съответните сайтове.
По всяко време имате възможност да промените настройките на Вашия браузър: да приема всички Cookies, да Ви пита изрично за всякo Cookie или да забраните изцяло получаването на Cookies. Информация за настройките на Вашия брaузър е достъпна в неговата документация.
Поради това че за нормалното функциониране на сайта са необходими Cookies, тяхното изключване може да доведе до невъзможност да ползвате част от наличните фунцкионалности.

Политики за лични данни

Медия 60 ТИЯТ ГРАД не съхранява, не обработва и не анализира лична информация.

Условия за ползване

Всички материали са собственост на съответния източник. Медия 60 ТИЯТ ГРАД не носи отговорност за съдържанието от външни уебстраници, направени коментари и интервюта с посочен източник.
Уебсайтът на Медия 60 ТИЯТ ГРАД съдържа и препратки към сайтове, които не са негово притежание. Медия 60 ТИЯТ ГРАД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, правата или практиките на уебсайтове, които не притежава. В тази връзка, Медия 60 ТИЯТ ГРАД не цензурира и не променя съдържание от сайтове, притежание на трети страни. Използвайки този уебсайт, Вие освобождавате Медия 60 ТИЯТ ГРАД от всякакви юридически въпроси, възникнали от Вашата употреба на каквито и да е уебсайтове на трети страни.
Ако сме в нарушение на авторски права или съответна медия не желае да бъде представяна на Медия 60 ТИЯТ ГРАД, молим Ви за вашето уведомление.

Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитките или кликнете върху „Приемам“ по-долу, тогава вие се съгласявате с това.

Затвори