Нови пазар Община

Важна информация за собствениците и наемателите на търговски обекти

ДО
СОБСТВЕНИЦИ, НАЕМАТЕЛИ И ПОЛЗВАТЕЛИ
НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото писмо, предвид усложнената противоепидемична обстановка с разрастване броя на заразените с COVID-19 лица и увеличаването на тежките случаи на хоспитализирани пациенти на територията на Община Нови пазар, с цел ефективно изпълнение на противоепидемичните мерки, Ви приканваме, да създадете допълнителна организация и следите за стриктното им спазване на територията на стопанисваните от Вас обекти!

Информираме, Ви за следното:
До момента на територията на Община Нови пазар с COVID-19 са диагностицирани 47 лица, от тях 2 починали, на 63 и 65 годишна възраст, 26 излекувани. Към днешна дата заболелите са 19, от които 15 хоспитализирани и 4 поставени под домашно лечение.

Обстановката в болничните заведения е усложнена предвид динамиката на заболеваемостта от COVID-19, като се отчита тенденция към повишаване на заразените, допълнително затруднение представлява липсата на лекарски и медицински специалисти, както и обслужващ персонал.

Днес 19.10.2020 год. на проведеното извънредно заседание на общинския Щаб за предприемане на мерки против разпространение на COVID-19, общопрактикуващите лекари съобщават и за увеличаване броя на пациенти с грипоподобни симптоми, преминаващи много бързо в остри респираторни заболявания.

Напомняме Ви, че с Решение № 325 на Министерски съвет от 25 Септември 2020 год. извънредната епидемична обстановка е удължена с Решение № 609 на Министерски съвет от 28 Август 2020 год. и по предложение от Главния държавен здравен инспектор, като със Заповед № РД-01-603/13.10.2020 год.на Министъра на Здравеопазването са въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14.10.2020 год. до 30.11.2020 год.

С цел осигуряване на максимална защита здравето на гражданите, във връзка с т.ІІ от Заповед № РД 01-489 от 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание Заповед № РД 09-695/01.09.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, Българска агенция по безопасност на храните е утвърдила Указания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене и обекти за търговия с храни по прилагане на противоепидемичните мерки, във връзка с COVID- 19, които следва да бъдат спазвани от бизнес оператори извършващи дейности в тази област.

На 14.10.2020 год. се проведе извънредно заседание на Областния кризисен щаб, назначен със Заповед № РД – 15-45 от 27.02.2020 год. на Областния управител на област Шумен, на което се взе решение:
„ т.3. Посещението на всички пазари в това число”Битаци” на територията на област Шумен да се извършва задължително само с предпазна маска или друго средство покриващо носа и устата.” . Със Заповед № РД – 01- 150/14.10.2020 год. на директора на Регионална здравна инспекция – Шумен, решението е със задължителен характер.

В изпълнение на Решение на Областния кризисен щаб е създадена организация за осъществяване на контрол по спазване на наложените противоепидемични мерки. Ще бъдат извършвани проверки, съвместно от служители на РЗИ – Шумен, РУ – Нови пазар и общинска администрация Нови пазар. За констатираните нарушения ще бъдат съставяни АУАН и ще бъдат налагани санкции.

Горе цитираните документи може да намерите на:
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/13/rd-01-603.pdf – Заповед на Министъра на здравеопазването № РД – 01 – 603/13.10.2020 год.

https://coronavirus.bg/bg/403 – Указания към бизнес операторите по прилагане на противоепидемични мерки във връзка с COVID-19

http://www.rzi-shumen.net/novini/news_all.htm – Заповед № РД – 01 – 150/14.10.2020 год. на Директора на Регионална здравна инспекция – Шумен

С уважение,
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Нови пазар

Съгласувал:
Калоян Хинчев
Секретар на Община Нови пазар

Изготвил:
Анка Маринова
старши експерт СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Avatar

РЕКЛАМА, ОНЛАЙН МАГАЗИН, ТВОЯ РЕКЛАМНА СТРАНИЦА


Новото поколение продуктова реклама!


Изработка на рекламна страница, онлайн магазин или банер реклама - ние сме вашият партньор.