| посещения | 1839 публикации | 39 коментара | въпроса към кмета | | За реклама |  
Гласове

Брекзит и правата на потребителите

На 15 януари Камарата на общините отхвърли споразумението за организирано оттегляне на Обединеното кралство /ОК/ от ЕС. ЕК засилва работата си по плана за действие при липса на споразумение. Независимо дали ще има такова или не, Брекзит е свързан с много промени.

На 29 март 2017 г. ОК подаде уведомление за намерението си да се оттегли от ЕС в съответствие с член 50 от Договора за ЕС. Това означава, че цялото първично и вторично законодателство на ЕС ще престане да се прилага по отношение на ОК, считано от 00:00 ч. централноевропейско време на 30 март 2019 г.

От тази дата общите правила на ЕС в областта на потребителското право: Директивите за: нелоялните търговски практики, правата на потребителите, неравноправните клаузи в потребителските договори, продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции, пакетните туристически пътувания и законодателството за правата на пътниците, ще спрат да са задължителни за прилагане за ОК.

Закупуване на стоки и услуги от Обединеното кралство

Потребители в ЕС биха могли да закупуват стоки и услуги от ОК. Съгласно правото на ЕС, когато потребител сключва договор с професионалист в друга държава, договорът се урежда от правото на държавата, в която е обичайното му местопребиваване. Затова съдилищата на ЕС ще продължат да защитават потребителите, дори когато търговецът е установен в ОК.

Ако потребител от ЕС-27 подаде индивидуален иск пред съд от ЕС-27 срещу търговец, установен в ОК, се прилагат правилата на ЕС, които дават право на потребителя да заведе дело срещу търговеца в държавата от ЕС-27, в която е неговото местожителство, независимо дали търговецът е установен в ЕС или в трета държава. Признаването и изпълнението в ОК на съдебно решение, постановено в ЕС, и обратно, ще се уреждат от националните правила.

Правото на ЕС, с което се гарантира извънсъдебно решаване на спорове и улесняване на достъпа до онлайн решаване на спорове, ще спре да се прилага за ОК, а платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове повече няма да се използва за търговците, установени в ОК.
По отношение на правоприлагането от страна на публичните органи (напр. за преустановяване на дадена търговска практика) Регламент (ЕО) № 2006/2004 на ЕП и на Съвета от 27.10.2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите, ще спре да се прилага за ОК. Това означава, че органите му няма да бъдат задължени да сътрудничат в случай на трансгранични искове.

Правото на ЕС, което предоставя на определени „квалифицирани организации“ правен интерес за предявяване на искове за преустановяване на нарушение в друга държава членка, вече няма да се прилага по отношение на ОК.

Източник: Асоциация „Активни потребители“

Facebook коментари
Hits: 318


ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА

Направете коментар

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

Политики за използване на cookies / бисквитки

Медия 60 ТИЯТ ГРАД използва Cookies единствено с цел съхранение на настройки на услугата. Медия 60 ТИЯТ ГРАД не съхранява в Cookies чувствителна лична информация.

Cookies на трети страни:

Сайтът използва Google Analytics за статистически цели и Google AdSense за публикуване на реклама. Информация за употребата на Cookies от тяхна страна може да се намери в съответните сайтове.
По всяко време имате възможност да промените настройките на Вашия браузър: да приема всички Cookies, да Ви пита изрично за всякo Cookie или да забраните изцяло получаването на Cookies. Информация за настройките на Вашия брaузър е достъпна в неговата документация.
Поради това че за нормалното функциониране на сайта са необходими Cookies, тяхното изключване може да доведе до невъзможност да ползвате част от наличните фунцкионалности.

Политики за лични данни

Медия 60 ТИЯТ ГРАД не съхранява, не обработва и не анализира лична информация.

Условия за ползване

Всички материали са собственост на съответния източник. Медия 60 ТИЯТ ГРАД не носи отговорност за съдържанието от външни уебстраници, направени коментари и интервюта с посочен източник.
Уебсайтът на Медия 60 ТИЯТ ГРАД съдържа и препратки към сайтове, които не са негово притежание. Медия 60 ТИЯТ ГРАД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, правата или практиките на уебсайтове, които не притежава. В тази връзка, Медия 60 ТИЯТ ГРАД не цензурира и не променя съдържание от сайтове, притежание на трети страни. Използвайки този уебсайт, Вие освобождавате Медия 60 ТИЯТ ГРАД от всякакви юридически въпроси, възникнали от Вашата употреба на каквито и да е уебсайтове на трети страни.
Ако сме в нарушение на авторски права или съответна медия не желае да бъде представяна на Медия 60 ТИЯТ ГРАД, молим Ви за вашето уведомление.

Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитките или кликнете върху „Приемам“ по-долу, тогава вие се съгласявате с това.

Затвори