Брекзит и правата на потребителите

На 15 януари Камарата на общините отхвърли споразумението за организирано оттегляне на Обединеното кралство /ОК/ от ЕС. ЕК засилва работата си по плана за действие при липса на споразумение. Независимо дали ще има такова или не, Брекзит е свързан с много промени.

На 29 март 2017 г. ОК подаде уведомление за намерението си да се оттегли от ЕС в съответствие с член 50 от Договора за ЕС. Това означава, че цялото първично и вторично законодателство на ЕС ще престане да се прилага по отношение на ОК, считано от 00:00 ч. централноевропейско време на 30 март 2019 г.

От тази дата общите правила на ЕС в областта на потребителското право: Директивите за: нелоялните търговски практики, правата на потребителите, неравноправните клаузи в потребителските договори, продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции, пакетните туристически пътувания и законодателството за правата на пътниците, ще спрат да са задължителни за прилагане за ОК.

Закупуване на стоки и услуги от Обединеното кралство

Потребители в ЕС биха могли да закупуват стоки и услуги от ОК. Съгласно правото на ЕС, когато потребител сключва договор с професионалист в друга държава, договорът се урежда от правото на държавата, в която е обичайното му местопребиваване. Затова съдилищата на ЕС ще продължат да защитават потребителите, дори когато търговецът е установен в ОК.

Ако потребител от ЕС-27 подаде индивидуален иск пред съд от ЕС-27 срещу търговец, установен в ОК, се прилагат правилата на ЕС, които дават право на потребителя да заведе дело срещу търговеца в държавата от ЕС-27, в която е неговото местожителство, независимо дали търговецът е установен в ЕС или в трета държава. Признаването и изпълнението в ОК на съдебно решение, постановено в ЕС, и обратно, ще се уреждат от националните правила.

Правото на ЕС, с което се гарантира извънсъдебно решаване на спорове и улесняване на достъпа до онлайн решаване на спорове, ще спре да се прилага за ОК, а платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове повече няма да се използва за търговците, установени в ОК.
По отношение на правоприлагането от страна на публичните органи (напр. за преустановяване на дадена търговска практика) Регламент (ЕО) № 2006/2004 на ЕП и на Съвета от 27.10.2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите, ще спре да се прилага за ОК. Това означава, че органите му няма да бъдат задължени да сътрудничат в случай на трансгранични искове.

Правото на ЕС, което предоставя на определени „квалифицирани организации“ правен интерес за предявяване на искове за преустановяване на нарушение в друга държава членка, вече няма да се прилага по отношение на ОК.

Източник: Асоциация “Активни потребители”

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *