Брекзит

Брекзит вече е факт, какво следва за българите?

От 1 януари 2021 г. българските граждани, които нямат статут на уседналост или временен статут за уседналост, ще могат да влизат и пребивават без виза във Великобритания краткосрочно за престой до 6 месеца. В рамките това време гражданите ще могат да влизат в страната многократно за туризъм, участие в срещи и конференции, кратки курсове, но не и да живеят постоянно, да работят или да имат достъп до обществени фондове.

По информация на българското посолство в Лондон сънародниците ни, които възнамеряват да пребивават за период, по-дълъг от 6 месеца, с цел работа, обучение или да се установят да живеят във Великобритания, ще трябва да кандидатстват за виза. Кандидатстването за виза е възможно през правителствения сайт на Великобритания.

По информация на британските власти за български граждани са открити следните имиграционни маршрути за работа и обучение: квалифицирани работници – Skilled worker route; квалифицирани работници – Здравни грижи – Skilled work- Health and Care visa; високо квалифицирани работници – Световен талант – Highly skilled workers – Global talent route; студенти – Student routе; предприемачи в сферата на иновациите – Innovative entrepreneurs; специални професии – Specialist occupations.

Притежателите на биометрични паспорти, каквито са българските паспорти, ще могат да попълват молбата за виза чрез смартфон приложение. Ако не успеят или не е възможно разчитането на паспорт, ще трябва да посетят Визов Център – Visa Application Centre.

Одобрените кандидати ще получават защитен достъп до своя имиграционен статут вместо физически документ.

Освен дължимата такса за обработка на заявлението за виза, кандидатите за визи следва да заплатят и такса за здравеопазване, което ще им осигури достъп до здравна помощ чрез Националната здравна служба.

Съгласно новите правила за влизане във Великобритания, публикувани на сайта на министерството на вътрешните работи, от 1 октомври 2021 г. за гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария ще се изисква паспорт за пътуване до страната. Българските граждани, получили “статут на уседналост” или “временен статут за уседналост”, ще имат право да влизат на територията на Великобритания само с лична карта поне до 31 декември 2025 г. Националните лични карти ще могат да се използват от тях и след датата 31 декември 2025 г., ако картите отговарят на стандартите за сигурност, определени от Международната организация за гражданска авиация.

Схема за уседналост

По Схемата за уседналост българските граждани могат да получат Временен статут на уседналост (pre-settled status) и Статут на уседналост (settled status).

За придобиване на Статут на уседналост ще бъде необходимо лицата да са пребивавали на територията на Обединеното кралство в продължение на 5 последователни години.

Ако лицата не са натрупали 5 г. пребиваване, то те ще могат да кандидатстват за Временен статут на уседналост (pre-settled status).

Крайният срок за кандидатстване за статут по Схемата за уседналост ще бъде 30 юни 2021 г.

С придобиването на статут по Схемата за уседналост българските граждани ще могат да запазят правата, които са имали, докато Обединеното кралство е било част от ЕС – право на пребиваване, достъп до пазара на труда, достъп до социално-осигурителната система на страната, достъп до системата на здравеопазване и др.

Професионална квалификация, придобита преди края на преходния период, ще продължи да се признава в останалите държави-членки и Обединеното кралство.

Кандидатстването за Статут на уседналост се извършва по електронен път. Можете да използвате следния наръчник.

Лицата имат право да допълват своите молби, в случай от необходимост от представяне на допълнителни документи. Лицата имат право да обжалват на решението на компетентните институции.

Всяко едно лице, кандидатстващо по Схемата за уседналост, е необходимо да декларира наличието на криминално минало.

Кандидатстването по Схемата за уседналост e безплатно.

Кандидатстването се извършва чрез мобилно приложение за телефон, което позволява сканиране на чипа от паспорта на лицето. Лицата, които не разполагат с паспорт с чип, ще трябва да изпратят оригиналните си документи /лична карта или паспорт без чип/ в Хоум офис за извършване на проверка на документа.

Загуба на статут за уседналост

Статутът на уседналост ще бъде загубен, ако лице не пребивава на територията на Обединеното кралство за период от 5 последователни години.

Лицето може да загуби своя статут и ако извърши тежко престъпление, като след края на преходния период ще се взима под внимание британският праг за депортиране – към настоящия момент всички лица с осъдителни присъди над 1 г. могат да бъдат обект на депортиране съгласно британското законодателство.

Преминаване от временен статут на уседналост към статут на уседналост

Когато лице, което притежава Временен статут на уседналост, прецени, че вече има натрупани 5 г. продължително пребиваване на територията на Обединеното кралство, то следва да кандидатства за получаване на Статут на уседналост. Преминава се през същата процедура за кандидатстване.

Важно! Лицето следва да кандидатства за статут на уседналост преди да е изтекъл временният статут на уседналост.

Актуализиране на данни в Статута за уседналост

Важно е да поддържате максимално актуална информация във Вашия електронен статут на уседналост. Това означава, че следва да отразявате всяка промяна във Вашите лични детайли – напр. при смяна на документ за самоличност, смяна на телефонен номер или ел. поща, посочени за контакт, смяна на адрес на територията на Обединеното кралство и др.

Условия за българските студенти

Прекратяването на правото на постоянно пребиваване и правото на свободно движение на гражданите на ЕС във Великобритания от 1 януари 2021 г., ще доведе до промяна на имиграционният статут за настоящите и бъдещи студенти от ЕС във Великобритания.

Студентите от ЕС, включително тези, записани през текущата академична 2020-2021 година, имат право да кандидатстват по Схемата за уседналост на ЕС, но само ако физически присъстват във Великобритания преди 1 януари 2021 г. Пристигането и установяването им там преди края на преходния период е от съществено значение за запазване на правото им на достъп до неотложна помощ в страната, чрез Европейска здравноосигурителна карата (ЕЗОК) или удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.

Правото да получат непланирано лечение – спешна и неотложна помощ посредством ЕЗОК или заместващ сертификат е гарантирано на лицата, чийто престой е започнал преди 31 декември 2020 г. и продължава след тази дата. Максималната продължителност на престоя не е определена в закон и зависи от фактическите обстоятелства във всеки отделен случай.

За студентите престоят може да продължи до приключване на обучението им. Те може да се прибират в държавата, където е тяхното обичайно пребиваване, за да посетят семейството си или друга държава с цел почивка.

Тези студенти от ЕС, които възнамеряват да пристигнат след 31 декември 2020 г. във Великобритания, за да учат – включително тези, записани в текущата академична 2020-2021 година, които не са пребивавали във Великобритания, трябва задължително да кандидатстват за студентска виза преди пристигането си.

Те няма да бъдат обхванати от правилата за координация на системите за социална сигурност, съдържащи се в Споразумението за оттегляне, и съответно няма да получават здравна помощ на базата на правата, които им дава ЕЗОК. Те ще трябва да заплащат имиграционна здравноосигурителна такса при кандидатстването за виза, която ще им даде достъп до Националната здравна служба на Обединеното кралство (NHS). Кандидатите за студентска виза ще е необходимо да заплатят имиграционна здравна такса в размер на £470 за година, освен таксата за разглеждане на заявлението им за виза.

Студентските такси

Българските студенти, които започват следването си след лятото на 2021 г., ще трябва да заплащат студентски такси в пълен размер и няма да имат достъп до държавно-гарантирани студентски заеми. Размерът на таксите ще се определя от отделните университети и може да има варира спрямо отделните части на Великобритания – Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.

Допълнителна информация, свързана с изтичането на преходния период на 31.12.2020г. и новите правила за влизане и престой във Великобритания, българските граждани могат да получат интернет страницата на Посолството на България в Лондон.

Източник: dnes.bg

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *