| посещения | 1889 публикации | 40 коментара | въпроса към кмета | Зареждане ... | За реклама |  
Труд и право

Бавят ми заплатата. Какво мога да направя?

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар

1. На първо място, основно мое право е да получавам навреме ежемесечната си заплата. При добросъвестно изпълнение на моите задължения Кодексът на труда гарантира изплащането на минимум 60 процента от трудовото ми възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение продължава да ми се дължи и трябва да ми се изплати допълнително заедно с лихва. Дори един ден забавяне на трудовото ми възнаграждение – заплата, премия, бонуси, командировъчни или други полагащи ми се парични средства, свързани с извършения от мен труд, се приема за бавене и подлежи на изискване от моя страна!

2. Ако забавената сума не бъде изплатена доброволно и работодателят ми е забавил минимум една месечна заплата, аз имам право да прекратя трудовото си правоотношение без предизвестие. За целта писмено трябва да уведомя работодателя си чрез писмозаявление, което мога да изготвя на съответния работник. Трудовото правоотношение се счита за прекратено от момента, в който работодателят ми получи заявлението, без да е необходимо неговото съгласие.

Когато прекратя трудовия договор на това основание, за мен се отключва правото да получа следните допълнителни обезщетения, освен дължимата заплата и лихвата към нея:

В случай, че работя по безсрочен трудов договор, работодателят ми дължи обезщетение в размер възнаграждението за срока на предизвестие при прекратяване, посочен в договора.
В случай, че работя по срочен трудов договор и претърпя вреди, вследствие на прекратяването на трудовото правоотношение, работодателят следва да ми изплати размера на действително претърпените вреди.
Имам право и на обезщетение за неизползван годишен отпуск за текущата календарна година.

Facebook коментари
Hits: 1503
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА

Направете коментар

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

Политики за използване на cookies / бисквитки

Медия 60 ТИЯТ ГРАД използва Cookies единствено с цел съхранение на настройки на услугата. Медия 60 ТИЯТ ГРАД не съхранява в Cookies чувствителна лична информация.

Cookies на трети страни:

Сайтът използва Google Analytics за статистически цели и Google AdSense за публикуване на реклама. Информация за употребата на Cookies от тяхна страна може да се намери в съответните сайтове.
По всяко време имате възможност да промените настройките на Вашия браузър: да приема всички Cookies, да Ви пита изрично за всякo Cookie или да забраните изцяло получаването на Cookies. Информация за настройките на Вашия брaузър е достъпна в неговата документация.
Поради това че за нормалното функциониране на сайта са необходими Cookies, тяхното изключване може да доведе до невъзможност да ползвате част от наличните фунцкионалности.

Политики за лични данни

Медия 60 ТИЯТ ГРАД не съхранява, не обработва и не анализира лична информация.

Условия за ползване

Всички материали са собственост на съответния източник. Медия 60 ТИЯТ ГРАД не носи отговорност за съдържанието от външни уебстраници, направени коментари и интервюта с посочен източник.
Уебсайтът на Медия 60 ТИЯТ ГРАД съдържа и препратки към сайтове, които не са негово притежание. Медия 60 ТИЯТ ГРАД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, правата или практиките на уебсайтове, които не притежава. В тази връзка, Медия 60 ТИЯТ ГРАД не цензурира и не променя съдържание от сайтове, притежание на трети страни. Използвайки този уебсайт, Вие освобождавате Медия 60 ТИЯТ ГРАД от всякакви юридически въпроси, възникнали от Вашата употреба на каквито и да е уебсайтове на трети страни.
Ако сме в нарушение на авторски права или съответна медия не желае да бъде представяна на Медия 60 ТИЯТ ГРАД, молим Ви за вашето уведомление.

Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитките или кликнете върху „Приемам“ по-долу, тогава вие се съгласявате с това.

Затвори