Активни потребители

Асоциация “Активни потребители” – Вие и вашите права

Продължаваме да ви запознаваме с основни ваши права и начините за тяхната защита, представени от сайта на кампанията „Имаш право“ https://europa.eu/youreuright/home_bg на Европейската комисия.

Дойде ред на един „вечен“ за българските потребители проблем – дефектите на стоките и рекламацията им. Право на всеки потребител е дефектният продукт да бъде поправен или подменен. Ако не решите проблема чрез преговори, местната организация на потребителите или Мрежата на европейските потребителски центрове може да ви помогне. Не се поддавайте на думите на продавач, който твърди, че гаранцията е само една година. Това е незаконно.

Гаранции и връщане на стоки

Според правилата на ЕС търговецът трябва да извърши поправка или замяна, да намали цената или да възстанови заплатената сума, ако се окаже, че купените от вас стоки са дефектни или не изглеждат и не работят по начина, посочен в рекламата. Ако сте купили стока или услуга онлайн или извън магазин (по телефона, с поръчка по пощата, от амбулантен търговец), също така имате право да се откажете от покупката в рамките на 14 дни по каквато и да е причина и без да обяснявате защо.

– Винаги имате право на поне 2-годишна безплатна гаранция, независимо дали сте купили стоката онлайн, в магазин или с поръчка по пощата. Можете да поискате пълно или частично възстановяване на платената сума само когато не е възможно продуктът да бъде поправен или заменен. Нямате право на възстановяване на сумата, ако проблемът е незначителен — например, драскотина върху кутийка на CD.

– Двегодишният гаранционен срок започва да тече от момента на получаване на стоката. Ако тя се повреди в рамките на тези 2 години, търговецът винаги трябва да ви предложи някакво решение. В някои страни от ЕС вие също така имате право да поискате от производителя да отстрани проблема.

– Ако стоката се повреди през първите 6 месеца, се приема, че проблемът е съществувал, когато сте я получили, освен ако търговецът може да докаже обратното. Поради това имате право на безплатна поправка или замяна, намаление на цената или да ви върнат парите.

– Ако стоката се повреди след 6 месеца, пак имате право на безплатна поправка или замяна, на намаление на цената или на възстановяване на заплатената сума. Възможно е обаче да се наложи да докажете, че проблемът е съществувал, когато сте получили стоката.

Допълнителна гаранция (търговска гаранция)

Магазините или производителите често предлагат допълнителна търговска гаранция, която е включена в цената на продукта или се заплаща допълнително. Тя може да ви осигури по-добра защита, но никога не може да замени или да намали минималната двегодишна гаранция, на която винаги имате право съгласно правилата на ЕС. Ако даден магазин ви продава нов продукт по-евтино и твърди, че нямате гаранция, това означава само, че нямате никаква допълнителна защита. Винаги имате право на безплатна 2-годишна гаранция, ако се окаже, че продуктът е дефектен или не отговаря на рекламата. Срокът на вашата 2-годишна гаранция не може да бъде намален с търговска гаранция.

Стоки втора употреба

Стоките втора употреба, които купувате от търговец, също са обхванати от минималната двегодишна гаранция, но не и стоките, закупени от частни лица. В някои страни от ЕС действа гаранционен срок под 2 години, но той не може да е по-кратък от една година.

Лична история

Карла си купува сешоар с 6-месечна гаранция на продавача. Когато след 8 месеца той се поврежда, тя го занася в магазина. Служителят в магазина ѝ казва, че гаранцията е изтекла и тя няма право да си получи парите обратно. Карла правилно изтъква, че съгласно правилата за защита на потребителите на ЕС тя има двегодишна гаранция и че 6-месечната гаранция на продавача е само допълнителна услуга. От магазина се съгласяват да заменят уреда.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *