Активни потребители

Асоциация “Активни потребители” – Вие и вашите права

Продължаваме да ви запознаваме с основни ваши права и начините за тяхната защита, представени от сайта на кампанията „Имаш право“ https://europa.eu/youreuright/home_bg на Европейската комисия. Днес отговаряме на въпросите за защита на парите на потребителите в банките.

Правилата на ЕС

гарантират, че парите във вашата банкова сметка (спестовна сметка и/или текуща сметка) са защитени в случай на несъстоятелност на банката, в която се намира тази сметка. Вашите средства са защитени до прага от 100 000 евро или еквивалента на тази сума в местна валута. Този праг се прилага за дадено лице и за дадена банка, което означава, че ако имате няколко сметки в една и съща банка, прагът от 100 000 евро важи за всичките ви сметки, взети заедно.

Изключения от правилото

Ако например имате обща сметка с партньора си, прагът от 100 000 евро важи за всеки от вас, което означава 200 000 евро за общата ви сметка. Освен това в някои други случаи парите ви ще бъдат защитени за ограничен период от време дори ако надхвърлят сумата от 100 000 евро, например:

– пари, които сте получили от продажбата на частен жилищен имот
– пари, получени във връзка с определено събитие във вашия живот, като сключване на брак, развод, уволнение, съкращение, инвалидност или смърт на член на семейството
– пари, които са получени от изплащане на застрахователно обезщетение или обезщетение за вреди от престъпления или наказания, наложени в резултат на съдебна грешка

В този случай сумите над 100 000 евро са защитени за поне 3 месеца, но не повече от 12 месеца, след като парите са прехвърлени по сметката или от момента, в който са станали законно прехвърлими, в зависимост от условията, определени от всяка страна от ЕС.

Лична история – Банката „забравя“ да закрие сметката

Румънски потребител заявява, че неговата банка не предоставя информация за прилаганите такси и комисиони и ги е увеличила без предупреждение. Банката била „забравила“ да закрие сметката му, въпреки че той е поискал това да бъде направено. Националната организация на потребителите се свързва с банката и така потребителят закрива сметката си без допълнителни такси.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *