Активни потребители

Асоциация “Активни потребители”: Бизнес на гърба на потребителите

През миналата седмица Европейската комисия одобри българска схема в размер на 16,5 милиона лева в подкрепа на туроператорите, засегнати от пандемията от коронавирус. Подкрепата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства и ще се използва за възстановяване на разходите на техните клиенти за пътувания, които са били отменени между 1 март 2020 г. и 31 декември 2020 г. поради пандемията от коронавирус и свързаните с нея мерки за ограничаване на пътуванията, необходими за ограничаване на разпространението на вируса. Помощта ще бъде предоставена не по-късно от 31 декември 2021 г. Но това не е първата подкрепа на българските туроператори и туристически агенции, за да върнат внесените от български потребители средства за отложените пътувания и подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-19. От държавния бюджет вече са изплатени субсидии със същата цел от 8.8 млн. лв., 51 млн. лв., 9.4 млн. лв. Размерът на еднократно предоставяните безвъзмездни средства е 4% от оборота през 2019 г.

Казусите

Ето какво споделят активните потребители и наши читатели И. Н. и П. П. от София:

„През януари 2020 г. заплатихме изцяло две почивки на остров Тасос за 3.05.2020 г., организирани от ТА „Бохемия“. Поради пандемията резервацията беше анулирана. От агенцията ни бяха направени нови предложения, изключвайки възможността да получим парите си обратно. Неоснователно за причина на анулацията на резервацията за 3.05.2020 г. е написано „Смяна на датата“, докато действителната причина е обявената пандемия от корона вирус. Под натиск направихме нова резервация – за 1.10.2020 г. На 14.09.2020 г. получихме съобщение за анулиране и на тази резервация с нови опции за пътувания, но не и за възстановяване на внесената 9 месеца преди това такса. От офиса на компанията ни отказаха категорично тази възможност. На 15.09.2020 г. отправихме писмено искане до ръководството на агенцията за възстановяване на сумата. На 17.09.2020 г. получихме и-мейл от г-н Б. Байков – управител, за възстановяване на сумата, но една година след датата на втората анулация – т.е. 14.09.2021 г. Отправихме искане сумата да бъде възстановена към 3.05.2020 г., когато основната резервация е анулирана, но от офиса на „Бохемия“ ни отказаха по телефона категорично. В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с промени в Закона за здравето, е записано, че внесените от потребителите суми трябва да се възстановят ДО една година, докато в разясненията на „Бохемия“ е записано СЛЕД една година, което предполага, че може и след две, нали? А през цялото това време агенцията оперира с нашите пари. Въпреки че тя също е получила държавна субсидия, за да се разплати с потребителите, ние не сме получили досега /месец юни 2021 г./ нито лев.“

Но това не е единственият сигнал за практиката на „Бохемия“. Семейство Др. от София са внесли през февруари 2020 г. аванс за пътуване до Испания в размер на 900 лв. То е анулирано заради пандемията. Десетки телефонни разговори са проведени, докато се върне тази сума едва през май 2021 г. И тях не ги е огрял срокът от закона „ДО една година“.

Нашите съвети

Десетки хиляди са потребителите със „замразени“ в туристическите агенции пари поради COVID-19. Ако и вие се сблъсквате с проблеми при възстановяване внесените за пътувания пари, трябва непременно да си търсите правата. Можете да ползвате някой от тези начини:

– Жалба до компанията – организатор на пътуването, с копия на всички документи.

– Жалба до Комисията за защита на потребителите с копия на документите.

– По съдебен ред.

В тези жалби можете да се позовете на обнародвания в ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, на основание Решението на НС от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредното положение. Мярката по отношение на удължаването на сроковете се прилага от 13 март 2020 г. Съществена промяна е направена със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, в § 12, т. 16 се прави изменение на чл. 25, като думите „не по-късно от един месец” се заменят с „до 12 месеца”. Така срокът за възстановяване на средствата по отменено пътуване се удължава на 12 месеца. Промяната влиза в сила от 14 май 2020 г.

Ето и правата ни:

В Директивата на ЕС за пакетните туристически пътувания се предвижда необходимата защита за туристите, които са направили резервация при туроператор за пакетно пътуване. При отмяна от страна на превозвача пътниците имат избор: възстановяване на стойността на билетите или премаршрутиране. Тъй като премаршрутирането е трудно приложимо при сегашните обстоятелства, изборът е главно между различните форми на възстановяване на платената сума:

• По силата на регламентите за правата на пътниците възстановяване на цялата стойност на билета се дължи в срок от 7 дни от искането на пътника при въздушен, морски и вътрешен воден транспорт;
• Срокът е 14 дни от искането на потребителя при автобусния транспорт;
• И един месец от искането на пътника при железопътен транспорт.

По силата на приложимите разпоредби възстановяването може да се извърши в пари или чрез ваучер. Възстановяване чрез ваучер обаче може да се извърши само със съгласието на пътника. Ако пакетно пътуване бъде отменено поради „непредотвратими и извънредни обстоятелства“, пътуващите имат право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора. В този контекст организаторът може да предложи на туриста възстановяване под формата на ваучер. И в двата случая възможността за получаване на ваучер не лишава пътуващите от правото им на възстановяване в пари.

/Срокът за възстановяване на внесените суми у нас е удължен до 12 месеца/.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.