Алтернатива за вода : Водоснабдителна система „Дунав”

Община Попово бе домакин на работна среща за доизграждане на Водоснабдителна система „Дунав”

Кметовете на общините Лозница, Нови пазар, Попово, Разград, Търговище и Шумен се събраха на работна среща относно трайно решаване на проблемите във водоснабдяването на териториите на областите Шумен, Търговище и Разград чрез използване на алтернативните възможности на система „Дунав”.

Домакин на срещата бе кметът на община Попово д-р Людмил Веселинов. Тя бе продиктувана от установената трайна тенденция през последните години към намаляване водните обеми на яз. Тича, както и силно редуциране капацитетите на останалите водоизточници, осигуряващи водоподаването към градските центрове и населените места в областите Шумен, Разград и Търговище. Това, съчетано с високата степен на амортизация на съществуващата водопреносна мрежа, създава реална опасност от прекъсване на безрежимното водоснабдяване на посочените населени места.

Инж. Стефка Божанова – проектант по Водоснабдяване и Канализация, представи характеристиките и особеностите на Водоснабдителна система „Дунав”, нейните предимства и недостатъци, основните проблеми при експлоатацията и поддръжката й.

Управителят на „Водоснабдяване – Дунав” – инж. Стоян Иванов, подчерта, че основните предимства на системата са водоизточниците със сравнително постоянен дебит, който достига 200 л/сек. и не се влияе от засушавания и други климатични промени, както и добрите питейни качества на водата, която има необходимост единствено от дезинфекция (обеззаразяване).

Той подчерта важността да се направят задълбочени технико-икономически проучвания и да се даде експертна оценка след задълбочен анализ на екип от специалисти дали дострояването и експлоатацията на Водоснабдителна система „Дунав” е целесъобразно.

Според инж. Иванов системата може да предостави вода с конкурентна себестойност спрямо местните водоизточници, ако работи с оптимален капацитет и се направи оптимизация, рехабилитация и доизграждане на системата.

Кметовете на заинтересованите общини се обединиха около идеята, че възстановяване на водоподаването през съществуващите участъци на система „Дунав”, съчетано със скоростното цялостно завършване на първоначалния проект, ще даде едно трайно и устойчиво решение на всички въпроси, свързани с водоснабдяването на населените места, като в същото време пълното натоварване на тази водопреносна мрежа ще даде възможност и за оптимизация на цените към крайните потребители, съчетано с възможност за централизиран контрол върху качеството на питейната вода.

В израз на своето колективно желание те ще изпратят своето искане до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на околната среда и водите за завършване на този крупен инфраструктурен проект, който ще осигури водоснабдяване на всички населени места, разположени по трасето на системата.

Facebook коментариТвоята реклама тук - виж как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *