| посещения | | Питай кмета тук - коментара | Мобилна версия

Категория: Труд и право

Срокове за изплащане на обезщетения по КТ

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от ...

Радостин Павлов: Защо?

На 25.12.2016 г стартираха преговорите за КТД в МБАЛ Шумен, на проведените 4 срещи надлежно ни беше обяснено как няма средства за увеличение на заплатите, въпреки, че бяхме входирали предложение с което предлагахме по – висок ръст на колегите от Нови пазар, но в същото време и увеличение за работещите ...

Бавят ми заплатата. Какво мога да направя?

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар 1. На първо място, основно мое право е да получавам навреме ежемесечната си заплата. При добросъвестно изпълнение на моите задължения Кодексът на труда гарантира изплащането на минимум 60 процента от трудовото ми възнаграждение, но не по-малко от минималната ...

За намаленото работно време

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Намаленото работно време по чл. 137 от КТ, има по-кратка продължителност от установената в чл. 136 от КТ нормална продължителност на работното време. Поради неблагоприятни или други специфични условия на труд, възрастови граници или други физиологични особености се ...

Трудова злополука

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Според чл.55, ал.1 от КСО, трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило ...

За ненормираният работен ден

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Съгласно чл. 139а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), за някои длъжности поради особения характер на работата работодателят, след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 ...

Допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с ...

Видове допълнителни възнаграждения

Специален коментар на Радостин Павлов, общински координатор за КНСБ – Нови пазар Нормативно видовите допълнителни възнаграждения и техния характер са определени в Наредба за структурата и организацията на работната заплата (ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г. посл. доп., бр. 49 от 29.06.2012 г.). Според чл. 3 т. 2 съществуват „допълнителни ...

Powered by WordPress | Theme Designed by: http://www.bestincellphones.com | Thanks to promo codes - Verizon, t-mobile - coupons and read more